Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Đà Bắc
Sáng 28/5/2020, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện; kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện công tác chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
 
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Huyện Đà Bắc hiện có 40 chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; 221 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; toàn huyện có 4.508 đảng viên. Trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch của tỉnh và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã lãnh đạo tổ chức triển khai sớm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi Đảng bộ cơ sở đã được cấp ủy tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo đúng tiến độ; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Tính đến thời điểm 30/3/2020, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở phải đại hội đã tổ chức xong đại hội. Ước đến hết ngày 29/5/2020, có 13/40 chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội cấp cơ sở. Nhìn chung, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tại Đảng bộ huyện Đà Bắc đã diễn ra thiết thực, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, cơ bản đúng dự kiến cơ cấu nhân sự, đảm bảo về nội dung và thời gian đại hội theo quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, toàn huyện có 31.372 người được hỗ trợ với tổng số tiền 25.018,250 triệu đồng. Trong đó: Người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng thàng đã tiến hành chi trả cho 287 người, tổng số tiền 429,5 triệu đồng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã tiến hành chi trả 1.708 người, tổng số tiền 2.556 triệu đồng; người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tiến hành chi trả cho 29.377 người, tổng số tiền 22.032,750 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện; công tác chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 của huyện Đà Bắc thời gian qua. Lãnh đạo huyện Đà Bắc đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện; công tác chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 của huyện Đà Bắc thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Đà Bắc tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khí thế trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội; làm tốt công tác xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội, chú trọng xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ tới cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phân tích rõ tiềm năng, thế mạnh của huyện; công tác nhân sự cần lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo những đảng viên được lựa chọn phải là những người có đức, có tài để cùng tập thể lãnh đạo Đảng bộ huyện ngày càng phát triển. Về việc thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Đà Bắc tiếp tục triển khai quyết liệt, rà soát, bám sát cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại một số địa phương, nhất là những nơi có kiến nghị phản ánh của Nhân dân; đảm bảo đúng, đủ, kịp thời và chính xác, không để xảy ra trục lợi, sai phạm; phát huy vai trò giám sát của mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện Đà Bắc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan phối hợp thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại