Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Lạc Thủy: Triển khai kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
 
Năm 2020, là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 với các chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất là 13,5 %; Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/ người/ năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 100 tỷ đồng; Duy trì và giữ vững 6 xã đạt chuẩn, phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,75 % và có 90 % người dân tham gia bảo hiểm y tế. Để hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch năm 2020, huyện Lạc Thủy đã đề ra 9 nhóm giải pháp quan trọng: Thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường ổn định tăng trưởng kinh tế, tiếp tục điều hành ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khai tốt tốt các tiềm năng của huyện; Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn lực; Tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh; Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm o đời sống và bảo vệ  sức khỏe nhân dân; Quản lý sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên môi trường; Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bảo vệ quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Hà Chung (TTVHTTTT Lạc Thủy)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 11:30:00
ngày 2020-08-15