Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Lạc Sơn triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển KT – XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
Ngày 08/01/2020, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển KT – XH, QP - AN năm 2019; Triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển KT – XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2019 – 2020.


Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu UBND huyện Lạc Sơn

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu UBND huyện Lạc Sơn

Năm 2019, huyện Lạc Sơn có 21/22 chỉ tiêu KT – XH đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân/năm đạt 12,06%, đạt 100,5% kế hoạch. Cơ cấu các ngành chuyển dịch hợp lý, nông lâm nghiệp chiếm 38,2%, công nghiệp – xây dựng chiếm 28,8%, thương mại – dịch vụ chiếm 33%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng/người/năm, đạt 102% kế hoạch. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đến cuối năm 2019 toàn huyện có 9 xã đạt 19 tiêu chí, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai rộng khắp tạo không khí vui tươi, phấn khởi; chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm giải quyết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Năm 2020, huyên Lạc Sơn đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 7 chỉ tiêu về kinh tế, 11 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội và 4 chỉ tiêu về môi trường và các lĩnh vực khác. UBND huyện cũng đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong năm 2020 như: song hành các công việc thường xuyên, tiến hành chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp; Thực hiện thu NSNN đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao là 80,3 tỷ đồng, HĐND huyện giao là 88 tỷ đồng; Tổ chức sắp xếp bộ máy các xã, thị trấn đã sáp nhập; Thực hiện tinh giản 93 biên chế; Giảm 4,6% hộ nghèo; Xây dựng thêm 01 xã đạt 19 tiêu chí NTM, 02 trường đạt chuẩn quốc gia, 01 xã đạt bộ tiêu chí về y tế; Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%; Đẩy nhanh thực hiện giải phóng mặt bằng Hồ Cánh Tạng…

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Lạc Sơn đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020.

Đỗ Hương

(Huyện đoàn Lạc Sơn)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2020-04-01