Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Ngày 8/1/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2020 của Chính phủ và thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 206/NQ-HĐND và Nghị quyết số 207/NQ-HĐND, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai phương châm hành động:“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” với 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó: Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách trung ương về chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh; Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực; Văn hóa – xã hội, bảo đảm an ninh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường.... Phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%; GRDP bình quân đầu người 64 triệu đòng/người/năm; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.000 tỷ đồng.

Hội nghị cũng đã thông qua Dự thảo kế hoạch tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2020 với mục tiêu: Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thân thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả; tập trung thu hút các doanh nghiệp có năng lực đến đầu tư tại tỉnh Hòa Bình, góp phần tạo nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu cụ thể: nâng điểm số PCI từ 2 – 5 điểm so với năm 2019.

Cũng tại hội nghị, các sở ngành, địa phương đều thống nhất cao với tinh thần kế hoạch của tỉnh, đồng thời bày tỏ quyết tâm cao trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo các địa phương cũng tập trung thảo luận vào các chỉ tiêu dự báo khó đạt theo nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Và giải pháp thực hiện một số chỉ tiêu về thu ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư và giảm nghèo…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển KTXH năm 2019, về cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số yếu kém còn tồn tại như: tăng trưởng tương đối cao nhưng để đạt được mục tiêu của cả nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết cần phải phấn đấu nhiều. Chất lượng tăng trưởng thấp. Thu NSNN năm 2019 ước đạt 3.600 tỷ đồng, chưa đạt mục tiêu là 4.000 tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh còn hạn chế, còn tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Cải cách hành chính chưa mạnh mẽ. Hoạt động của các doanh nghiệp còn yếu kém, quy mô DN nhỏ…. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị năm 2020 cần kiên quyết khắc phục các yếu kém trên, tăng tốc nhanh để hoàn thành các chỉ tiêu KTXH cho cả nhiệm kỳ với một tinh thần hết sức mạnh mẽ và quyết liệt. Do đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tập trung tốt mọi nguồn lực để đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu KTXH, muốn đạt được điều đó trước hết phải khắc phục tính chậm trễ, thiếu nhạy bén và thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ. Cần soát lại các chỉ tiêu NQ Đại hội XVI, từ đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành phải quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu. Cấp ủy, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu vì mục tiêu chung toàn tỉnh năm 2020 đạt 5.000 tỷ đồng. Cần giao cơ quan tài nguyên và môi trường các cấp quyết liệt thực hiện nguồn thu từ đất; rà soát lại các khoản nợ NSNN. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần tập trung phát triển đô thị, quản lý chặt về cấp phép xây dựng, quỹ đất, xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp. Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thực hiện Chính phủ điện tử, thúc đẩy cải cách hành chính…phấn đấu năm 2020 phải khởi công xây dựng khu liên cơ quan, hợp long cầu Hòa Bình 2, cơ bản thông tuyến đường 435.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đề cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KTXH ở mức cao nhất.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 11:30:00
ngày 2020-08-15