Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Lương Sơn: Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2019
Năm 2019, kinh tế - xã hội của huyện Lương Sơn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, điểm đô thị Lương Sơn đạt 84/100 điểm và được công nhận tại Quyết định số 986/QĐ-BXD ngày 20/11/2019 của Bộ Xây dựng. Có 15/18 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm86 ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Tổng sản lượng lương thực, diện tích trồng rừng mới đạt và vượt kế hoạch đề ra; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 241 tỷ đồng, đạt 107,9% kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 76,4 triệu đồng; thu nhập bình quân/người đạt 35 triệu đồng/người; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng.
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1.857,48 tỷ đồng, đạt 99,39% kế hoạch và bằng 101,8% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng tái cơ cấu ngành, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy hoạch và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa gắn với chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Triển khai thực hiệncác mô hình trình diễn về trồng trọt và chăn nuôi, bảo vệ thực vật; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ các chương trình, dự án phát triển sản xuất như: Chương trình OCOP, nuôi bò sinh sản, gà lai Đông Tảo, hỗ trợ cây có múi, hỗ trợ chứng nhận VietGap... Tiếp tục triển khai dự án liên kết mở rộng sản xuất - tiêu thụ rau hữu cơ, cây ăn quả và chăn nuôi gà theo chuỗi giá trị. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng chuyên canh, tăng diện tích cây ăn quả có múi và các cây ăn quả có giá trị cao. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 9.452,8 ha,đạt 98,5 % kế hoạch và bằng 96,6 % so cùng kỳ; diện tích trồng cây lâu năm ước đạt 2.661,4 ha, bằng 103 % so cùng kỳ.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Huyện Lương Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh’’. Số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là 19/19 xã, đạt 100%. Số tiêu chí bình quân/xã trong toàn huyện là 19 tiêu chí/xã, tăng 1,37 tiêu chí/xã so với năm 2018. 02 xã Lâm Sơn và xã Thanh Lương đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 06 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 11 vườn mẫu trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng 02 xã Hòa Sơn và Nhuận Trạch phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới huyện Lương Sơn, giai đoạn 2010 - 2020, biểu dương, khen tưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong trực hiện phong trào, công bố quyết định và trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và vườn mẫu năm 2019. Hoàn thiện hồ sơ trình các cấp công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 – 2020. Trên địa bàn huyện đã có 05 sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đạt từ 3 sao đến 4 sao, có 03 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh xếp hạng 3 sao. Trong đó, sản phẩm chuối Viba được lựa chọn là thực phẩm được sử dụng trên các đường bay Quốc tế của Hãng hàng không Việt Nam.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng từng bước ổn định, có mức tăng trưởng khá; Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ước đạt 11.915 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch huyện giao, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 450 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2018. - Thương mại, dịch vụ, du lịch: Tổng mức luân chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.765 tỷ đồng, đạt 100,04% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Triển khai các đợt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, triển khai kế hoạch hoạt động phát triển du lịch năm 2019; tích cực chỉ đạo các hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện. Trong năm, khách du lịch đến huyện ước đạt 160.000 lượt người, doanh thu du lịch ước đạt 250.076 triệu đồng, tổng thu nhập du lịch đạt 450.000 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 241tỷ đồng, bằng 124,6 % dựtoán tỉnh giao, đạt 107,9% dựtoán huyêṇ giao , bằng 118,9% so vớ i cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách huyện ước đạt 657,989 tỷ đồng, bằng127,8% dự toán tỉnh giao, bằng 122,1% dự toán huyện giao, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng chi ngân sách huyện ước đạt 657,989 tỷ đồng, bằng 122,1% dự toán huyện giao, bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số nợ thuế ước 125 tỷ đồng, trong đó: nợ có khả năng thu 70 tỷ đồng, nợ không có khả năng thu 55 tỷ đồng. Tổng số tiền đã huy động ở các ngân hàng đạt 1.516.500 tỷđồng, tăng 482,112 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Tổng dư nợ cho vay 1.191,254 tỷ đồng, tăng 133 343 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: dư nợ ngắn hạn 546,395 tỷ đồng, trung hạn và dài hạn 644,859 tỷu đồng. Tỷ lệ nợ xấu: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chiếm 1,25%, Ngân hàng Đầu tư và phát triển chiếm 1,3%, Ngân hàng Chính sách xã hội chiếm 0,09%. Khai trương và đi vào hoạt động Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh tại huyện Lương Sơn.

Năm 2019, đã thu hút được 08 dự án trong nước với số vốn đăng ký là 668,916 tỷ đồng, nâng tổng số 174 dự án, trong đó có 22 dự án FDI, với số vốn 290.759 nghìn USD; 152 dự án trong nước với tổng số vốn 21,845 tỷ đồng; có 06 Hợp tác xã và 01 chi nhánh Hợp tác xã được thành lập mới. Năm 2019, có 09 Hợp tác xã và 01 chi nhánh Hợp tác xã được thành lập mới. Đến nay, trên địa bàn huyện có 45 Hợp tác xã và 01 chi nhánh Hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với số vốn điều lệ đăng ký 111,156 tỷ đồng.

Phương Thảo


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:30:00
ngày 2020-08-12