Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị trực tuyến Văn phòng T.Ư Đảng với các Văn Phòng tỉnh ủy, thành ủy
Ngày 9/1/2020, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy nhằm thông báo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Năm 2019, Văn phòng T.Ư Đảng đã chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn bản hóa kịp thời các nghị quyết của BCH T.Ư, kết luận các phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt; các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Các văn phòng tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao. Một số nơi có số lượng văn bản phát hành khá cao như: Điện Biên 3.158 văn bản; Bắc Giang 2.092 văn bản; Hà Nội 2.050 văn bản; Hải Dương 2.000 văn bản; Lào Cai 1.726 văn bản... Nhìn chung, chương trình làm việc của cấp ủy bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao; đến nay, hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy đã thực hiện đạt trên 90% công việc trong chương trình đề ra; các ban thường vụ thực hiện 100% chương trình công tác tuần, còn lại đều đạt 85% trở lên.

Văn phòng T.Ư Đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin phục vụ lãnh đạo. Tăng cường việc cung cấp thông tin cho các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư và đôn đốc các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy đảng trực thuộc T.Ư thực hiện chế độ thông tin theo quy định. 100% các văn phòng xây dựng được website của cấp ủy; nhiều văn phòng xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử dùng chuung; tham mưu để cấp ủy ban hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Trong năm, các văn phòng tiếp nhận và xử lý hiệu quả nhiều đơn, thư như Hà Nội 5.116 đơn, thư; Đồng Nai 1.049; Bắc Giang 844; Hưng Yên 682... Một số vụ việc khiếu kiện kéo dài, nội dung phức tạp, bức xúc được quan tâm giải quyết tốt hơn. Nhiều văn phòng đã thực hiện 100% việc số hóa văn bản đi, đến, cập nhật, khai thác và thường xuyên trao đổi văn bản thông qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên Lotus Notes 8.5.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác của Văn phòng T.Ư Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2019; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao thời gian tới.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giúp cấp ủy tổ chức, điều hành tốt công việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cấp ủy đề ra. Các văn phòng chủ động tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình tiếp nhận, chuyển giao văn bản; đẩy mạnh thực hiện chữ ký số, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình công tác văn thư; thực hiện ứng dụng đồng bộ, khép kín quy trình xử lý văn bản trên mạng.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:30:00
ngày 2020-08-11