Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2020
Ngày 9/1/2020, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền ” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền - 2019”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả ” đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên. Phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được thể chế, cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật, góp ý xây dựng đảng, chính quyền, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức, viên chức được phát huy. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đó tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị số 05-CT/TW và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; quan tâm đến lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm.

Năm 2020, với chủ đề là “Năm dân vận khéo”, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị, kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình Dân vận khéo; tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân. Đổi mới công tác dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2019. Nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị, xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp. Thực hiện hiệu quả nội dung công tác dân vận trong tham gia giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài... Triển khai hiệu quả Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hệ thống chính trị, các Bộ, ngành Trung ương, chính quyền các cấp tăng cường quán triệt, nhận thức sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2020-02-24