Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Bộ KH&ĐT: Triển khai Nghị quyết số 01 và Nghị quyết 02 năm 2020 của Chính phủ
Chiều 9/1/2020, tại Hà Nội, Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP  và 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả”. Dự và chỉ đạo có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; trên cơ sở Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đăng ký chương trình công tác của các đơn vị; Bộ KH&ĐT bám sát chương trình hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” với trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2020 là “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả” để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý để tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Chuẩn bị tốt các dự án Luật, Nghị quyết được phân công chủ trì để trình Quốc hội thông qua theo kế hoạch và hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, Pháp lệnh đã được thông qua. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách mạnh mẽ để kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng kinh tế tư nhân là nòng cốt phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và thực hiện  tiến bộ, công bằng xã hội. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của cơ quanm đơn vị, nhất là người đứng đầu theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành KH&ĐT; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngành KH&ĐT thực hiện và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020l; tiếp tục khẳng định vị trí và nâng cao vị thể của Bộ trong công tác tham mưu chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp hiệu quả với các Bộ, ngành địa phương và các cơ quan liên quan tập trung cụ thể hóa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện đầy đủ mục tiêu và yêu cầu của Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch hành động thiết thực đổi mới phương thức, tác phong làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành qua mạng ở tất cả các đơn vị thuộc Bộ; vận hành mạnh mẽ Trung tâm Điều hành thông minh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, góp phần xây dựng Chính phủ  điện tử. Thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc theo dõi, phân tích tình hình, chủ động xây dựng, cập nhật các kịch bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tham mưu các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 65%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:30:00
ngày 2020-02-26