Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh
Ngày 03/01/2020, tại huyện Yên Thủy, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác Tuyên giáo trong LLVT tỉnh năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh.
Các đồng chí dự hội nghị trao đổi các nội dung về phương hướng công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang trong thời gian tới

Các đồng chí dự hội nghị trao đổi các nội dung về phương hướng công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang trong thời gian tới

Năm 2019, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo 11 Huyện, Thành ủy đã bám sát chủ đề phối hợp, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ LLVT, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong LLVT tỉnh. Kết quả phối hợp hoạt động đã giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ QP-QS địa phương.

Trong đó nổi bật như: Thường xuyên phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, 10, 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết TW9 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết số 28 về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; Chiến lược quốc phòng; nhiệm vụ QP-QS địa phương, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.. Đặc biệt trong phối hợp chỉ đạo tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; làm tốt công tác quản lý tư tưởng cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương và định hướng dư luận xã hội.

Tham luận tại Hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Hoạt động phối hợp chỉ đạo có thời điểm chưa kịp thời; chất lượng, hiệu quả trao đổi thông tin hai chiều trước những vấn đề mới nảy sinh, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn và các huyện, thành phố có lúc còn hạn chế; còn ít mô hình, điển hình tiên tiến để phổ biến, nhân rộng trong toàn tỉnh...

Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào Chủ đề phối hợp năm 2020 là “Phối hợp tuyên truyền giáo dục, góp phần thành công Đại hội Đảng các cấp”. Trong đó xác định các biện pháp, chỉ tiêu cụ thể như: Phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh. Tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng các huyện, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì và các thành viên "Lực lượng 47" của các đơn vị thực hiện có hiệu quả hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ở địa phương, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm kiên quyết không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nắm chắc diễn biến tình hình, đấu tranh, bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đức Anh (Bộ CHQS tỉnh)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 11:30:00
ngày 2020-08-15