Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 3/1/2020, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động BCĐ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển KTTT tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển KTTT tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Trong năm 2019, BCĐ đã tập trung tham mưu cho UBND  tỉnh chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ thực hiện theo nghị quyết, kế hoạch, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể. Liên minh HTX tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và nắm bắt tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX, kịp thời báo cáo Trưởng BCĐ để có giải pháp chỉ đạo nhiệm vụ kịp thời.

Hiện toàn tỉnh có 188 tổ hợp tác với khoảng 6.600 lao động, thu nhập bình quân khoảng 1,25 triệu đồng/người/tháng, doanh thu bình quân 1 THT khoảng 574 triệu đồng/năm. Toàn tỉnh có 363 HTX và 01 liên hiệp HTX, trong đó có 337 HTX đang hoạt động gồm 248 HTX nông nghiệpchiếm 73,5%, 25 HTX công nghiệp – xây dựng, chiếm 7,41%, 35 HTX thương mại – dịch vụ, chiếm 10,38%, 13 HTX giao thông vận tair, 13 HTX điện năng, 03 quỹ tín dụng nhân dân. Trong năm đã thành lập mới 73 HTX, tăng 108,5% so với kế hoạch năm và tăng 12,3% so với năm 2018, đồng thời tăng cao so với trung bình cả nước. Hiện còn 26 HTX ngừng hoạt động. Các HTX đang hoạt động có 11.736 thành viên, tăng 3,71% so với năm 2018 và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng trên 20 nghìn lao động, tăng 4,28% so với năm 2018; thành viên HTX chủ yếu là hộ gia đình chiếm trên 92%.

Kế hoạch năm 2020, BCĐ phát triển KTTT tỉnh đặt chỉ tiêu: thành lập mới 50 HTX trở lên; doanh thu bình quân 1HTXX đạt từ 3.240 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân của người lao động trong các HTX đạt từ 4 triệu đồng/người/tháng trở lên; xây dựng 22 HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh; xây dựng 02 chuỗi giá trị sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực…tập trung tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX, tập trung nguồn lực để hỗ trợ các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị và xây dựng mô hình điển hình tiên tiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển KTTT tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của BCĐ trong năm qua. Năm qua, các sở, ngành thành viên BCĐ đã tích cực phối hợp tổ chức được nhiều lượt hội chợ quảng bá các sản phẩm nông sản tại các địa phương, hệ thống siêu thị tại Hà Nội. Nhìn chung các chỉ tiêu phát triển đều đạt và vượt kế hoạch, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã. Đồng chí Trưởng BCĐ yêu cầu thời gian tới, các thành viên BCĐ tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTTT. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu và rộng về tác động to lớn của KTTT đối với phát triển kinh tế địa phương mà chủ thể được hưởng lợi nhiều nhất chính là các thành viên THT, HTX, người nông dân. Trọng tâm tập trung triển khai tốt chương trình OCOP, phát triển toàn diện các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp…. Tăng cường lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ theo chính sách. Các ngành và các địa phương dựa theo tiềm năng hiện có, vận động thành lập HTX theo từng lĩnh vực thế mạnh, đẩy số lượng HTX toàn tỉnh tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Tăng cường hỗ trợ các THT, HTX; cùng với đó quản lý chặt chẽ các HTX, chống thất thu thuế.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:30:00
ngày 2020-08-15