Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2019
Năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đã đạt được nhiều kết quả tích cực, xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến. Đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, điều tra khám phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, các đường dây cờ bạc, lô đề; bắt giữ nhiều vụ ma túy lớn, triệt phá nhiều điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội ở khu dân cư; kiềm chế và làm giảm tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh. Đã tập trung chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, các đối tượng có nguy cơ cao với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của nhân dân, điển hình:  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo định hướng các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hóa, Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Biên tập và phát hành các số “Thông tin sinh hoạt Chi bộ” hàng tháng, với số lượng 25.000 cuốn. Chỉ đạo đội ngũ Báo cáo viên trong tỉnh tổ chức 2.780 buổi thông tin thời sự, chính sách lồng ghép tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc … Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Đã chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn, rà soát đánh giá kết quả hoạt động và nhân rộng các mô hình tự quản hoạt động có hiệu quả trong cộng đồng dân cư. Duy trì hoạt động mô hình “tiếng kẻng vây bắt tội phạm”, “dòng họ, ổ nhà tự quản”, “kết nghĩa giữa các khu dân cư với doanh nghiệp đóng trên địa bàn”... nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo vệ an ninh trật tự tới 50 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, đơn vị; 71 cuộc truyền thông về kiến thức, kỹ năng phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho 7.248 cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ sở hội. Tuyên truyền cho 970 cán bộ, hội viên về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức phòng chống tệ nạn và nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống các loại tội phạm; duy trì hoạt động mô hình “Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội”…

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 tại cơ sở. Tiếp tục hướng dẫn, duy trì, xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tổng kết, triển khai nhiệm vụ công tác 8 mô hình; ra mắt 2 mô hình; nhân rộng thêm 01 mô hình. Toàn tỉnh hiện có 5 dạng mô hình với 107 mô hình tiêu biểu bằng 8.390 đơn vị thành viên; giảm 364 đơn vị so với năm 2018.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự: Tiếp nhận, kiểm tra, xét duyệt 8.285 hồ sơ cấp hộ chiếu, đã phát hiện xử lý 28 trường hợp người Việt Nam vi phạm các quy định về xuất cảnh, xử phạt 77,25 triệu đồng. Cấp mới 68.568 chứng minh nhân dân, xử phạt 297 trường hợp với 101 triệu đồng. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh (đã kiểm tra 24 cơ sở, phát hiện 06 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 18 triệu đồng); kiểm tra 1.393 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện 140 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 101,65 triệu đồng. Tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh (đã vận động thu hồi 568 súng các loại, 83 viên đạn, 93 vũ khí thô sơ, 02 công cụ hỗ trợ, 29 xung kích điện). Tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện lập biên bản 10.833 trường hợp vi phạm, đã xử phạt 9.464 trường hợp với 9.979.204.000 đồng; tạm giữ 2.676 phương tiện; tước 931 giấy phép lái xe. Qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đã phát hiện bắt 25 vụ, 50 đối tượng phạm tội về ma túy; 07 vụ khai thác cát, sỏi trái phép, xử phạt hành chính 05 vụ với 376.500.000 đồng, tịch thu 705,8 m3 cát, 50 m3 sỏi. 

Công tác lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Lập 539 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 04 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người vào Cơ sở giáo dục bắt buộc; 295 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công tác truy nã tội phạm: Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 34 đối tượng truy nã, hiện còn 57 đối tượng; ngoài ra bắt 3 đối tượng do Công an địa phương khác ra quyết định truy nã.

Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người: Đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người. Chỉ đạo điều tra khám phá 675/761 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 1.296 đối tượng, đạt tỷ lệ 88,7%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,9%.

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người, các cấp ủy, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục chỉ đạo chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an, các Kế hoạch, Phương án của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy tại địa bàn các xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La... Chỉ đạo triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2020. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, số đề; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, khai thác trái phép cát, sỏi... Bắt, vận động đối tượng truy nã; vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; công tác lập hồ sơ giáo dục tại cộng đồng, đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người; sơ kết, tổng kết các chuyên đề liên quan; chấp hành đúng chế độ thông tin, báo cáo theo quy định…

Bảo An


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2020-04-01