Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy tháng 12
Ngày 26/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh  ủy họp thường kỳ tháng 12, cho ý kiến vào một số nội dung về công tác chỉ đạo đền bù giải phóng mặt bằng, phát triển nông nghiệp, tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Cho ý kiến vào Tờ trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo báo cáo tổng kết 16 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 20/5/2003 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác đền bù giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 140-KL/TU, ngày 13/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 20/5/2003 của BTV Tỉnh ủy, các đại biểu thống nhất đánh giá qua 16 năm thực hiện CT 32 và KL 140, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đã chỉ đạo sát sao, kịp thời, đồng thời tăng cường phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các quy định về bảng giá các loại đất, giá đất cụ thể, bộ đơn giá bồi thường về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất. UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh; các Huyện ủy, Thành ủy thành lập BCĐ cấp huyện. Hiện đã thành lập 08 trung tâm Phát triển quỹ đất. Trong 16 năm qua toàn tỉnh đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đối với 1.154 dự án; thực hiện thu hồi trên 3.000 ha đất các loại của 187 tổ chức và 28.915 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổng kinh phí hỗ trợ, bồi thường đã chi trả là trên 3.036 tỷ đồng; bố trí tái định cư cho hơn 1.800 hộ gia đình; những năm gần đây số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo về bồi thường, GPMB giảm đáng kể ….Nhờ đó, một số dự án trọng điểm đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB như: dự án đường Hồ Chí Minh đi qua các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy; dự án đường dây 500 KV Nho Quan – Hòa Bình – Sơn La đi qua các huyện Yên Thủy, Tân Lạc, Cao Phong, tp Hòa Bình, Mai Châu; Dự án đường Hòa Lạc – Hòa Bình…..

Tuy nhiên thực tế cho thấy việc triển khai công tác bồi thường, GPMB của một số dự án còn chậm; công tác xử lý, giải quyết một số vướng mắc tại một số dự án còn chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ đặt ra. Vấn đề tạo việc làm cho người lao động có đất nông nghiệp thu hồi còn chưa được quan tâm triệt để. Công tác phối hợp giải quyết các nội dung giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa tốt dẫn tới khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB, làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

Về Tờ trình báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, ngày 13/11/2014 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc  phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng cánh đồng lớn và vận động người dân cải tạo vườn tạp. Bên cạnh những ý kiến ghi nhận sự tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị như bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung mang lại giá trị kinh tế cao; các đại biểu cho rằng kinh tế nông nghiệp của tỉnh ta còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có, chất lượng sản phẩm nông sản của cao, chưa có DN lớn đầu tư vào nông nghiệp, thị trường tiêu thụ chủ yếu nội tỉnh, giá cả không ổn định…..

Sau 3 năm thực hiện NQ số 11, ngày 30/12/2006 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã tạo sự chuyển biến tích cực về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về BVMT được củng cố. Nhiều chương trình, dự án về BVMT được quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quan trắc môi trường được duy trì thường xuyên; số lượng cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giảm. Tuy nhiên đến nay vẫn tồn tại nhiều bức xúc về vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường nông thôn có xu hướng gia tăng do áp lực từ rác thải sinh hoạt, chăn nuôi, chất thải từ sản xuất nông nghiệp….một số mục tiêu đến năm 2020 khó đạt so với yêu cầu như: 85% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 50% khu vực đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sau 16 năm thực hiện CT32 về công tác chỉ đạo bồi thường, GPMB đã đem lại những hiệu quả tích cực, đã tạo cơ sở để phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch…tạo nguồn thu cho NSNN. Dù vậy công tác GPMB nhiều nơi vẫn còn chậm trễ, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh, tiến độ các dự án, đây thực sự là điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, phát triển. Trong đó nguyên nhân chính được xác định là do công tác thực thi pháp luật chưa nghiêm, lịch sử quản lý đất đai còn phức tạp, giá bồi thường; công tác tổ chức bộ máy còn bất cập; cơ chế chính sách còn bất cập; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp còn hạn chế, yếu kém; công tác tuyên truyền, dân vận còn chưa tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nghiên cứu ban hành chỉ thị mới về nội dung này; soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ; dưới BCĐ cần có cơ quan tổ chức thực hiện là Trung tâm phát triển quỹ đất; nghiên cứu phân cấp cơ quan bồi thường, GPMB cấp huyện. UBND tỉnh ban hành khung giá đất chung. Thực hiện tốt công tác quy hoạch nhằm tạo quỹ đất sạch.

Đối với nội dung phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng cánh đồng lớn và vận động người dân cải tạo vườn tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan chuyên môn tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo. Trong đó chú trọng vào vấn đề mở rộng thị trường trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác; xây dựng một số mô hình cánh đồng lớn tiêu biểu tại các huyện để làm điểm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với việc cải tạo vườn tạp, tạo sự chuyển biến rõ nét, nổi bật trong nông nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần thực hiện quản lý chặt chẽ hơn nữa công tác BVMT. Đặc biệt là quản lý về khai thác khoáng sản, chăn nuôi, trồng trọt trong nông nghiệp. Cần xây dựng được hệ thống quan trắc đồng bộ, hoàn chỉnh để quản lý về môi trường. Nghiên cứu tuyên truyền vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết từng bước các vấn đề về môi trường công nghiệp, môi trường nông thôn, giữ gìn môi trường sống văn minh, sạch đẹp.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-07-07