Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch năm 2020
Chiều 23/12/2019, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành NN&PTNT năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, UV Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Năm 2019, ngành NN&PTNT tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, vận hành theo cơ chế thị trường; ứng dụng khoa học công nghệ mới là động lực chủ yếu tạo giá trị gia tăng và đổi mới mô hình tăng trưởng; vượt qua thách thức, khai thông thị trường xuất nhập khẩu; môi trường đầu tư được cải thiện, sức cạnh tranh quốc gia của nông sản hàng hóa có nhiều tiến bộ. Hoàn thành và vượt 03/04 chỉ tiêu: Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 41,3 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt mức cao 10,4 tỷ USD, tăng 19,3%; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 41,85%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới 54%, có 111 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chỉ tiêu đạt thấp là tăng trưởng GDP 2,2% (chủ yếu do bệnh dịch tả lợn châu Phi làm giảm khoảng 1,1% tăng trưởng toàn Ngành). Trong năm, đã thành lập mới được 06 Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp, 1.800 Hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số lên 45 Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp, 15.300 Hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có gần 73% số Hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Xây dựng và vận hành ổn định gần 1.484 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, tăng 388 chuỗi so với năm 2018, 2.347 sản phẩm, tăng 984 sản phẩm. Đến nay, cả nước có 4.806 xã (54%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí, hoàn thành mục tiẻu 10 năm (2010 - 2020) trước 1,5 năm; có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2020, ngành NN&PTNT phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP ngành 2,8 - 3%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản khoảng 2,9 - 3,05%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 42 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng 42%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 59%; ít nhất 121 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 96%; thành lập mới 2.000 Hợp tác xã nông nghiệp; cả nước có 17.000 Hợp tác xã nông nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch năm 2019 của toàn ngành NN&PTNT; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành NN&PTNT năm 2019. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; năm bứt phá hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn ngành NN&PTNT cần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với 3 nhóm sản phẩm chủ lực. Kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường, xuất khẩu, với chuỗi giá trị toàn cầu. Tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng, tạo đột phát trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nganh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường nông thôn. Từng bước khống chế được dịch tả lợn Châu Phi. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp.

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 65%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:00:00
ngày 2020-02-26