Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chiều ngày 29/11, sau gần 2 ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên bế mạc hội nghị. 

Các đại biểu tập trung thảo luận tại hội trường, cho ý kiến bổ sung vào các nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Các đại biểu tập trung thảo luận tại hội trường, cho ý kiến bổ sung vào các nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị thống nhất đánh giá, các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã chắt lọc, phản ánh được kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sát với thực tế và có nhiều phát hiện, đề xuất mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, tập trung giải quyết để đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Đại hội phải được chuẩn bị kỹ lưỡng cả về văn kiện và công tác nhân sự nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu và vai trò lãnh đạo của toàn Đảng bộ.

Hội nghị thống nhất khẳng định: Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá cao so với nhiệm kỳ trước. Có 18/20 chỉ tiêu dự báo đạt và vượt chỉ tiêu NQ. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, hoạt động lãnh đạo, điều hành có nhiều đổi mới và hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết nhiều vấn đề thực tế phát sinh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung giải quyết. Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, hội nghị thống nhất, tiếp tục đổi mới, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, HTX; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tập trung triển khai các dự án công trình quan trọng, tạo sức lan tỏa chuyển dịch và thúc đẩy tăng trưởng cơ cấu kinh tế; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ du lịch gắn với bảo về bền vững tài nguyên môi trường. Chăm lo phát triển các lĩnh vực VHXH, Y tế, giáo dục đào tạo… Ban Chấp hành Đảng bộ thống nhất giao BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các tiểu ban nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện; tổ chức xin ý kiến đóng góp, phản biện xã họi của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân, tạo thành đợt sinh hoạt tư tưởng sâu rộng để hoàn thiện các văn kiện bảo đảm chất lượng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Về kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2019, hội nghị nhất đánh giá với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới thực hiện nghiêm túc, sáng tạo NQ T.Ư 4 ( khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Dự kiến có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu NQ đề ra. Tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát. Lãnh đạo kịp thời xử lý những vụ việc, vụ án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên còn nhiều yếu kém, chưa đạt kế hoạch đề ra; một số địa phương còn hiện tượng khiếu kiện, khiếu nại phức tạp; tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững, chất lượng tăng trưởng thấp; môi trường kinh doanh chưa được cải thiện.

Về tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2019: tỉnh đã phân công lãnh đạo trực tiếp đôn đốc, phụ trách thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu NSNN trên địa bàn. Dự kiến năm 2019 đạt 4.000 tỷ đồng. Trong đó các khoản thu từ đất, DN, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất…đạt khá. Tuy nhiên cơ cấu thu không bền vững, vẫn còn tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, số nợ thuế tăng….

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát mục tiêu, nhiệm vụ NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trên cơ sở đó rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp, ngành, địa phương mình; từ đó đề ra các giải pháp cụ thể tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu năm 2020 và cả nhiệm kỳ đề ra. Trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo thiết thực, trang trọng, ý nghĩa. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI. Tiếp tục lãnh đạo tổ chức lại thôn, xóm, tổ dân phố; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã gắn với chuẩn bị nguồn nhân sự tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05- CT/TW. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy và chính quyền các cấp, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể CT-XH trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án và các thành phần kinh tế phát triển. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, đối ngoại, đẩy mạnh thu hút đầu tư khai thác tiềm năng, thế manh phát triển du lịch, đô thị, dịch vụ…, bảo đảm QPAN, TTATXH, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phát huy vai trò, trách nhiệm cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Lê Thùy (CTTĐT) 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 61%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2020-02-26