Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 28/11/2019, dưới sự chủ trì của các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 21, cho ý kiến vào các vấn đề quan trọng của tỉnh. 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị lần này, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh sẽ xem xét và cho ý kiến vào một số nội dung: Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, dự kiến chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo tóm tắt kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình của Tiểu ban kinh tế, xã hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 5 năm 2016 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020; Tờ trình của BTV Tỉnh ủy, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy tỉnh năm 2020.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cần bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến để hoàn thiện một bước các văn kiện, để xin ý kiến đóng góp, phản biện của các cá nhân, tổ chức liên quan theo đúng kế hoạch. Yêu cầu báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đối với mỗi vấn đề cần đi sâu phân tích, đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các NQ của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, chỉ rõ những chủ trương, chính sách đã được quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực; những nội dung chưa đạt được, những chính sách còn chậm hoặc chưa đưa vào được cuộc sống, chưa phát huy được tác dụng, chỉ rõ nguyên nhân.

Về báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng những ưu điểm, đổi mới, sáng tạo để phát huy và nghiêm khắc trước mỗi khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Bên cạnh kiểm điểm tập thể cần gắn với trách nhiệm cá nhân trên các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, là cơ sở để đánh giá cấp ủy viên trong nhiệm kỳ, đồng thời góp phần quan trọng cho việc chuẩn bị nhân sự khóa mới.

Về báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 yêu cầu cần đánh giá một cách khách quan, khoa học kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm qua, từ đó xác định rõ vị thế, động lực, nguồn lực của tỉnh để phát triển trong giai đoạn tới. Trong đó cần chú ý các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, những cơ chế, chính sách, biện pháp mới có tính đột phá, khả thi cao để phát huy, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh.

Về báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, căn cứ tình hình thực tế của ngành, lĩnh vực, địa phương nơi công tác để thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được. Cần đối chiếu, so sánh với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Chỉ rõ nguyên nhân chưa làm được, những điểm còn hạn chế. Từ đó tập trung phân tích để đề ra giải pháp sáng tạo, kịp thời khắc phục trong thời gian tới. Đề ra các biện pháp có tính khả thi, đột phá, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu xem xét, phân tích kỹ tình hình thực tế của các ngành, địa phương về thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019. Xem xét đề ra những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho DN, tạo nguồn thu, góp phần tăng thu NSNN năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 diễn ra trong 02 ngày 28 và 29/11. Trong đó, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại tổ về chuyên đề tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; chuyên đề văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII; thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn. Chiều ngày 29/11, hội nghị bế mạc.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 65%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:00:00
ngày 2020-02-26