Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 21/11/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển KT - XH của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự kiến chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu đánh giá về cơ bản 03 chủ đề Tiểu ban Văn kiện trình đã bao quát, kế thừa, phát triển được các thành tố về Đảng, dân tộc, đổi mới, bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thể hiện được đầy đủ tư tưởng chỉ đạo và định hướng lớn của cả nhiệm kỳ Đại hội. Cần bổ sung thêm những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để làm nổi bật kết quả đạt được. Về hoạt động Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cơ bản đã theo chức năng, nhiệm vụ đầy đủ, toàn diện, bám sát Quy chế. Dự thảo đã nêu bật được các điểm mới trong phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của tập thể, cá nhân các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Cho ý kiến vào Tờ trình của Tiểu ban kinh tế, xã hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Báo cáo tình hình KT - XH 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025, hội nghị thống nhất đánh giá trong 5 năm 2016 - 2020, kinh tế tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, GRDP bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của khu vực miền núi phía Bắc và bằng khoảng 90% GDP bình quân đầu người cả nước. Cơ cấu GRDP chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách Nhà nước tăng trưởng cao; thực hiện vượt mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong 19 chỉ tiêu chủ yếu, có 18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra; còn 01 chỉ tiêu cơ cấu kinh tế không so sánh do bổ sung thêm lĩnh vực thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. Hội nghị thống nhất cao với 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025.

Đối với Báo cáo tóm tắt kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, dự kiến có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Năm 2019, cơ cấu kinh tế nông, lâm, thủy sản chiếm 19,8%, dịch vụ chiếm 29,58%, đạt chỉ tiêu; công nghiệp, xây dựng chiếm 45,67%; thuế sản phẩm chiếm 7,39%. Có thêm 19 xã về đích nông  thôn mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật và đổi ngoại. Các đại biểu thống nhất cao với 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến vào Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án thực hiện đầu tư, nâng cấp khu mộ liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị; Tờ trình của Đảng đoàn HĐND tỉnh xin ý kiến BTV Tỉnh ủy cho chủ trương về nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỷ 2016 - 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các đề cương, kế hoạch văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, súc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được; nguyên nhân hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm để tạo sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Đồng thời thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của BCH Đảng bộ tỉnh, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở dự kiến chủ đề Đại hội được đưa ra, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện nội dung chủ đề theo hướng đảm bảo tính khái quát, nêu bật mục tiêu cần thực hiện trong thời gian tới, nhấn mạnh đến chủ đề đổi mới, sáng tạo. Thành viên Tiểu ban Văn kiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019 cũng như 5 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2020 cần bám sát nhiệm vụ thực hiện năm 2019; quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Thời gian tới cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đổi mới trong xây dựng nông thôn mới; rà soát lại nguồn thu, nợ đọng. Phát triển du lịch; quan tâm tới lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh.

Ghi nhận và đồng tình với ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan soạn thảo tiếp thu, tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo, tờ trình.

Lê Huệ (CTTĐT)

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-07-07