Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Sơ kết 01 năm triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Sáng 15/11/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2019, Văn phòng Chính phủ đã tích cực phối hợp với 31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện kết nối liên thông, thí điểm và chính thức gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Cả nước hiện có 95/95 đơn vị (100%) các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó có 60 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP); 35 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia. Từ tháng 3/2019 đến nay có tổng số 163.107 văn bản gửi và 488.165 văn bản nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia. Hiện nay, Ban Cơ yếu đã cung cấp trên 220.000 chứng thư số cho 95 đầu mối và 351 chứng thư số cho lãnh đạo cấp bộ, cấp tỉnh. Việc triển khai tích hợp chữ ký số 84/95 (88%) bộ, ngành, địa phương đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành.


Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Quyết định 28 còn tồn tại một số hạn chế như: Một số bộ, ngành, địa phương chưa ban hành hoặc sửa đổi Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử theo quy định tại Điều 19; các bộ, ngành, địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng hồ sơ lưu trữ văn bản điện tử; còn nhiều đơn vị chưa bố trí được kinh phí cho việc nâng cấp hệ thống; tỷ lệ sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện từ tại một số đơn vị còn hạn chế…


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thời gian qua; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong Triển khai Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ thời gian qua. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương sớm ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28, bảo đảm căn cứ pháp lý, thống nhất trong triển khai từ Trung ương đến địa phương và trong nội bộ các đơn vị, hoàn thành trước tháng 6/2020 liên thông 04 cấp hành chính theo Quyết định số 28; tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản phát hành, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền, văn bản gửi phải có chữ ký số và đầy đủ thông tin xác thực chữ ký số, đầy đủ nội dung đính kèm; thường xuyên giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ hệ thống, theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông cho phần mềm quản lý văn bản và điều hành; có cơ chế bảo đảm khả năng hoạt động ổn định đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ gửi nhận văn bản điện tử, có phương án dự phòng trong trường hợp sự cố xảy ra; Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định.

Lê Huệ (CTTĐT)

 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 77%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-04-01