Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 13/11/2019, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đã chủ trì buổi họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh chủ trì cuộc họp

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 5 năm 2015 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2020 - 2025. Trong đó, nhấn mạnh về một số vấn đề trọng tâm như: Chủ đề Đại hội cần thể hiện rõ những định hướng lớn, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, động lực phát triển toàn diện, chủ trương đột phá của toàn Đảng bộ cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Về bố cục, nội dung Báo cáo chính trị cần gọn, rõ, tránh trùng lặp, phải có tính kế thừa và có đổi mới, sáng tạo, phát triển, bao quát được các vấn đề. Về phương hướng, mục tiêu, cần nêu bật được những nhiệm vụ đột phá, định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới; nhấn mạnh về phát triển du lịch, phát triển hạ tầng, đô thị, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Các đại biểu cũng đề nghị cần chỉnh sửa một số từ, cụm từ sao cho chính xác và phù hợp với chủ đề cũng như thêm, bớt các mục trong Báo cáo chính trị đảm bảo thể hiện đầy đủ các nội dung.


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các đề cương, kế hoạch văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, xúc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được; nguyên nhân, hạn chế, những yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm để tạo sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Đồng thời thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Về nội dung đánh giá kết quả đạt được, cần đánh giá thêm kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; về hội nhập, công tác đối ngoại… Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần tập trung nêu bật được một số nội dung mang tính đột phá như: Phát triển công nghiệp, xác định du lịch là ngành kinh tế chủ lực và là mũi nhọn trong phát triển kinh tế; phát triển vùng động lực, khu công nghiệp. Đối với các nhóm giải pháp, cần phải có tính tổng hợp, xuyên suốt; không trùng lặp với phần nhiệm vụ và phải đảm bảo tính khả thi.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trên cơ sở dự kiến chủ đề Đại hội được đưa ra, các thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện nội dung chủ đề theo hướng đảm bảo tính khái quát, nêu bật mục tiêu cần thực hiện trong thời gian tới, nhấn mạnh đến chủ đề đổi mới, sáng tạo.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện phát huy vai trò, trách nhiệm được giao, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu; đồng thời, tích cực, chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo trong thời gian sớm nhất.

Lê Huệ (CTTĐT)

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2020-04-01