Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Sở Giáo dục và Đào tạo: Kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch 113-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Sau 05 năm hiện thực hiện Kế hoạch 113-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, ngành GD&ĐT thực hiện tốt những quy định của pháp luật để đảm bảo quyền học tập của trẻ em. Tỷ lệ huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi ở các cấp học và cả số nhà được xây mới cũng tăng hàng năm. Các trường dân tộc nội trú được mở rộng và học sinh, giáo viên của trường đều được hưởng chính sách, chế độ theo quy định. Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được triển khai thực hiện với sự hỗ trợ của cộng đồng như: Hội khuyến học, Quỹ tấm lòng vàng, Quỹ bảo trợ trẻ em đã giúp các em học sinh vượt qua khó khăn để tiếp tục theo học.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong toàn xã hội được đẩy mạnh. Tập trung tuyên truyền thực hiện các quy định của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Thông tư; tuyên truyền và phổ biến các kiến thức chuyên đề nâng cao nhận thức, vận động sự ủng hộ và tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích trong các hoạt động: xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng văn hóa sức khỏe, ngày Sức khỏe thế giới, tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm, tuần lễ An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ. Tuyên truyền nhằm duy trì các hoạt động mô hình an toàn: Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Phấn đấu đến hết năm 2020 có 100% cơ sở giáo dục đạt Trường học an toàn. Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực, bóc lột trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở rộng các hình thức tư vấn trực tiếp và tư vấn cộng đồng cho các nhóm đối tượng trẻ em, cha mẹ, người chãm sóc trẻ em và gia đình trong các đơn vị, trường học…

Các chương trình, kế hoạch, đề án về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được triển khai thực hiện hiệu quả. Sở GD&ĐT đã hướng dẫn phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường rà soát việc xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS trong các cơ sở giáo dục trong đó cần chú ý phân loại khả năng tiếng Việt của trẻ để có phương pháp, nội dung tăng cường tiếng Việt phù hợp; tăng thời lượng tập nói tiếng Việt đặc biệt là đối với trẻ mới ra lớp, trẻ có khả năng giao tiếp tiếng Việt còn hạn chế, tạo cơ hội giao tiếp cho trẻ mọi lúc, mọi nơi, lồng ghép tăng cường tiếng Việt cho trẻ vào các hoạt động giáo dục. Cung cấp đủ tài liệu, học liệu cho giáo viên và trẻ nhằm đảm bảo chất lượng tăng cường tiếng Việt... Năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT đã tổ chức bồi dưỡng cho 330 CBQL, GV mầm non về thực hiện “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số”. Chỉ đạo các đơn vị trường đặc biệt là các trường thuộc 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu (là xã có 100% người Mông) tăng cường thời lượng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc theo hướng tích hợp vào các môn học, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên, nhà trường thường xuyên phối kết hợp với cộng đồng, phụ huynh tạo môi trường giao tiếp Tiếng Việt cho học sinh dân tộc. Tiêu biểu như xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho HS thông qua mô hình Nông trại trường học tại trường TH Pà Cò, huyện Mai Châu; Mô hình trường học gắn vởi bản sắc văn hóa địa phương tại tiểu học Thị trấn Mai Châu; Sử dụng hiệu quả thư viện thân thiện, thư viện lưu động; tổ chức ngày hội đọc, thi kể chuyện, giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”...

Đẩy mạnh bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Trong năm học, Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường đặc biệt là các trường vùng dân tộc và miền núi, các trường PTDTNT, PTDTBT khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký tự học một thứ tiếng dân tộc, học tiếng nói để phục vụ giao tiếp với học sinh, phụ huynh và cộng đồng, nhằm bảo tồn, phát triển ngôn ngữ, giữ gìn bản sắc dân tộc. Các đơn vị, trường học đã gắn nội dung tự học, bồi dưỡng tiếng dân tộc với bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên. Toàn thể cán bộ, giáo viên đã xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng tiếng dân tộc để phục vụ cho công tác giảng dạy và giao tiếp với phụ huynh và học sinh. Các đơn vị, trường học đẩy mạnh lồng ghép việc tìm hiểu văn hóa, giao tiếp bằng tiếng dân tộc trong các hoạt động ngoài giở lên lớp cho các em học sinh trong nhà trường. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhà trường đi học và tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc. Trong năm học 2018-2019, chỉ đạo tổ chức dạy học 06 lớp tiếng dân tộc và kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mông, Thái cho 560 cán bộ, công chức, giáo viên trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức cho học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia giao lưu, trải nghiệm sáng tạo bằng tiếng dân tộc. Nhiều trường đã tổ chức các buổi dạy tiếng dân tộc cho cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường.

Việc xã hội hóa giáo dục đã có bước phát triển, các trường ngoài công lập được thành lập đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của các em. Các trường đã chú ý đến việc giáo dục toàn diện cho học sinh, các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, phổ biến về Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng ngừa tai nạn thương tích, giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên… được quan tâm thực hiện.

Các phong trào thi đua do Đoàn, Đội tổ chức ở cả nhà trường nhằm giáo dục về truyền thống, lý tưởng, mục đích, động cơ học tập… Nhiều điển hình tốt trong phong trào được nhân rộng là những tấm gương tốt để giáo dục trẻ em.

Nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh từ đó có sự thay đổi về hành vi, nếp sống phù hợp để từng bước hạn chế thương tích trong trong cuộc sống; Xây dựng trường học an toàn, thân thiện. Chú trọng nội dung an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống và hạn chế tai nạn thương tích giao thông, bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy nhằm giảm tối đa tỷ lệ tai nạn thương tích trong các đơn vị, trường học. Đảm bảo 100% các nhà trường có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công tác y tế trường học được tập huấn, nâng cao năng lực nhằm thực hiện tốt các hoạt động sơ cấp cứu tai nạn thương tích. Cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh được cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích.

Bảo An


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-05-27