Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia
Sáng 01/11/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng chí Mai Tiến Dũng, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã phổ biến các nội dung về lợi ích của Cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống xác thực và thanh toán trực tuyến trên Cổng; lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ; chuẩn hóa và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Theo đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp các hợp phần dùng chung, chia sẻ các Bộ, cơ quan, địa phương bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (danh mục dịch vụ công quốc gia); hệ thống phản ánh, kiến nghị; bộ câu hỏi/trả lời; nền tảng xác thực (VNConnect); nền tảng thanh toán (PaymentPlatform). Sẽ được đưa vào vận hành trong tháng 11/2019.

Cổng Dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất để tra cứu thông tin thủ tục hành chính (TTHC); thông tin về cơ quan cung cấp dịch vụ công; trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính; các vấn đề thường gặp trong thực hiện TTHC; tổng đài, công cụ hỗ trợ tự động; gửi, theo dõi việc xử lý phản ánh, kiến nghị; đánh giá mức độ hài lòng về giải quyết TTHC. Là một tài khoản duy nhất nhằm thực hiện dịch vụ công trực tuyến; quản lý thông tin và các tiện ích (đăng ký doanh nghiệp, thuế, BHXH, điện, giáo dục, y tế...); hồ sơ dịch vụ công. Thực hiện TTHC liên Bộ, liên ngành, tại nhiều địa phương. Giảm thông tin, giấy tờ cần cập nhật, nộp cho cơ quan Nhà nước, các bước thực hiện TTHC. Chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh. Hạn chế việc đầu tư dàn trải, cung cấp các nền tảng, dữ liệu dùng chung. Tăng cường giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính sách. Tự động hóa một số báo cáo liên quan tới dữ liệu TTHC, dịch vụ công trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Chính phủ một số vấn đề như: Chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thành việc xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng thanh toán trực tuyến và các cơ sở dữ liệu quốc gia; hướng dẫn triển khai để các địa phương thực hiện và có phương án tích hợp, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, phù hợp theo quy định; tiếp tục quan tâm, cân đối bố trí nguồn kinh phí chi đầu tư cho công nghệ thông tin để triển khai thực hiện những dự án phát triển hệ thống công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử cấp tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Cổng Dịch vụ công quốc gia được xây dựng với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công. Đây là một việc làm rất quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử. Để từng bước hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công; kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC và tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC nhằm hoàn thiện nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số và nâng cao năng lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy Chính phủ. Các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện để Cổng Dịch vụ công quốc gia vận hành đúng kế hoạch.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-05-27