Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Quy định trình tự thực hiện các biện pháp xử lý tiền thuế nợ và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế
Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào sáng ngày 21/10/2019.
Để giải quyết trình trạng nợ đọng thuế không còn khả năng nộp ngân sách, Chính phủ đã xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, dự thảo Nghị quyết người nộp thuế cần biết một số nội dung về nguyên tắc, điều kiện, trình tự xử lý các khoản nợ thuế, cụ thể như sau:

Đối với khoanh nợ:

Dự thảo nghị quyết đề xuất khoanh nợ đối với các đối tượng quy định tại Điểm a, b, c, d, đ Mục 4 (đã chết, bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh, nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể; đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản; không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký...) kể từ ngày 1/1/2020. Đối với các khoản nợ phát sinh từ ngày 1/1/2020 đến trước ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực, việc khoanh nợ thực hiện kể từ ngày phát sinh và đảm bảo điều kiện khoanh nợ.

Đối với xóa nợ:

Xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đến trước ngày 1/1/2020 đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều 4 Nghị quyết, đảm bảo người nộp thuế quy định tại Khoản 1 Điều 4 có giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử. Đối với người nộp thuế quy định tại Khoản 2 Điều 4 có quyết định giải thể hoặc thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN. Đối với người nộp thuế quy định tại khoản 3 Điều 4, có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc tòa án có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Đối với người nộp thuế quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 4 không còn hoạt động sản xuất kinh doanh và có biên bản bản xác nhận giữa cơ quan quản lý thuế với UBND xã, phường, thị trấn (nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc) về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, Chính phủ đã ban hành 10 Nghị định quy định chi tiết và Bộ Tài chính đã ban hành 21 Thông tư hướng dẫn, trong đó đã hướng dẫn quản lý nợ, cưỡng chế nợ và xử lý xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý thuế đã ban hành các quy trình Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, quy định trình tự thực hiện các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Cơ quan quản lý thuế đã tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, thực hiện nghiêm túc công tác thu hồi nợ đọng, chống thất thu, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, khai thác tăng thu cho ngân sách nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế, tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng cho người nộp thuế thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ thuế để giảm nợ đọng thuế, trong đó giao chỉ tiêu thu nợ cho các Cục Thuế, Chi cục Thuế, đến từng bộ phận, phân công đến từng cán bộ, công chức thu nợ và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, thành lập các đoàn liên ngành thu hồi nợ và thực hiện cưỡng chế thu nợ. Bộ trưởng Bộ Tài chính có văn bản gửi các đồng chí Bí thư tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thuế trong công tác thu hồi nợ đọng thuế.

Cơ quan quản lý thuế các cấp xây dựng phương án thu hồi nợ đọng thuế đối với từng tổ chức, cá nhân nợ thuế, báo cáo UBND tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế tỉnh, thành phố để chỉ đạo cơ quan pháp luật và các cơ quan khác có liên quan trên địa bàn xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.

Các khoản nợ thuế đã được Cơ quan quản lý thuế phân loại, theo dõi quản lý, đôn đốc, cưỡng chế thu nợ đúng quy định pháp luật và quy trình quản lý của cơ quan quản lý thuế, hàng năm đã thu đạt trên 80% số nợ có khả năng thu hồi, tính đến cuối tháng 8/2019 tỷ lệ nợ thuế có khả năng thu trên tổng thu nội địa ở mức thấp Số nợ còn lại chủ yếu là của các các nhân đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc các doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, phá sản hoặc đối tượng thực tế đã ngừng hoạt động hoặc bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các đối tượng này cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định nhưng do người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước nên không thể thu được như đã báo cáo ở trên.

Việc xử lý nợ đọng phải theo đúng quy định pháp luật, đúng quy trình, rất chặt chẽ, cơ quan quản lý thuế phải áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế, bắt buộc là phải thực hiện đầy đủ tuần tự 07 biện pháp cưỡng chế, khoản nợ thuế phải đủ 10 năm mới được xử lý xóa nợ. Nhiều khoản nợ đã kéo dài nhiều năm nay nhưng chưa đủ 10 năm, nên không xử lý được, tiền phạt và tiền chậm nộp tăng lên theo thời gian.

Ban biên tập


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-05-27