Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả triển khai bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh
Thực hiện Công văn số 6659-CV/BTGTW, ngày 12/6/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019", ngày 02/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU về việc Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khoá của học sinh, sinh viên. Trong đó, đã yêu cầu Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy chủ động phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo và TTBDCT các huyện, thành phố tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện nội dung chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn.
Đối tượng tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm 2019, bao gồm: Cán bộ quản lý của phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; hiệu trưởng, hiệu phó, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên và giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân các trường THPT, THCS, Tiểu học, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn các huyện, thành phố.

Tổng số cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên tham gia bồi dưỡng 11/11 huyện, thành phố là 5.250 cán bộ, giáo viên. Trong đó, huyện Kim Bôi 337 cán bộ, giáo viên; huyện Mai Châu 866 cán bộ, giáo viên; huyện Lương Sơn 1.818 cán bộ, giáo viên; huyện Kỳ Sơn 274 cán bộ, giáo viên; huyện Cao Phong: 93 cán bộ, giáo viên; huyện Tân Lạc 993 cán bộ, giáo viên; thành phố Hoà Bình 158 cán bộ, giáo viên; huyện Lạc Thuỷ 185 cán bộ, giáo viên; huyện Lạc Sơn 70 cán bộ, giáo viên; huyện Đà Bắc 256 cán bộ, giáo viên; huyện Yên Thuỷ 200 cán bộ, giáo viên. Các lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 22/7/2019 đến ngày 15/8/2019. Kết thúc đợt bồi dưỡng, 100% học viên đã viết bài thu hoạch, đảm bảo chất lượng gửi về Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ tổng hợp, chấm điểm, xếp loại.

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định.. được thông qua tại các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế -xã hội của đất nước, của tỉnh, phân tích làm rõ một số vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương; tình hình quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2019; kế hoạch thực hiện khâu đột phá của tỉnh, của địa phương trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học viên các lớp bồi dưỡng có cơ hội thảo luận, làm rõ thêm những quan điểm của Đảng trong các Quy định, Nghị quyết của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của địa phương, trên cơ sở đó liên hệ, vận dụng phù hợp vào công tác quản lý và giảng dạy tại các trường. Nội dung học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thiết thực, cập nhật các thông tin kiến thức mới phù hợp với các đối tượng trên, quán triệt sâu sắc nội dung, phương châm, hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để vận dụng trong giảng dạy và triển khai thực hiện trong các nhà trường, nhất là việc trau dồi phẩm chất, rèn luyện đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin và lòng nhiệt tình hăng say vì nhiệm vụ, công tác, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý giáo dục.

Ban Tuyên giáo,TTBDCT và phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố đã có sự chủ động phối hợp trong xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, từ đó đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. Kết thúc khoá học, các học viên đã tham gia viết bài thu hoạch đảm bảo yêu cầu, nhiều đồng chí có những bài viết sâu sắc, đầu tư nghiên cứu kỹ nội dung, có những liên hệ kiến thức được bồi dưỡng vào việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và giảng dạy tại các nhà trường, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Ngọc Anh  (BTGTU)                                                                  


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:00:00
ngày 2020-02-28