Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 8/10/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc đẩy mạnh các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh... nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại, thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát tải trọng phương tiện, giảm thiểu tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  trên địa bàn tỉnh với các các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đó chú trọng tuyên truyền các quy định của pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; đổi mới, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp theo từng nhóm đối tượng để cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã hiểu, nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, coi công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

Ban An toàn giao thông tỉnh: Bám sát nhiệm vụ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phối hợp, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là việc gắn trách nhiệm cụ thể đối với trách nhiệm của người đứng đầu, từng cá nhân, đơn vị; tăng cường công tác giám sát tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời đổi mới, lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ, chở hàng hóa đúng tải trọng cho phép theo quy định của pháp luật; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trong đó chú trọng đến việc tuyền truyền không lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để sản xuất, kinh doanh, buôn bán và thực hiện các hoạt động trái phép khác. Kịp thời khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố...

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Có trách nhiệm đưa công tác kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả đạt được. Cần quy định rõ trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương, cán bộ, công chức, viên chức người có trách nhiệm liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Coi việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện là một trong các tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cán bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật trong công tác này.

Tại các địa phương có cơ sở khai thác khoáng sản, các mỏ vật liệu, đầu mối bốc dỡ hàng hóa, phải tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông tại các khu vực này. Tiếp tục rà soát các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác mỏ, san tạo mặt bằng yêu cầu các tổ chức, cá nhân ký cam kết không bốc, xếp hàng hóa quá tải trọng phương tiện, khi phương tiện vận chuyển hàng ra khỏi mỏ, khu vật liệu phải có biện pháp vệ sinh, che phủ bạt để đảm bảo môi trường;… đồng thời phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các chủ mỏ, chủ đất không thực hiện đúng cam kết theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện huy động lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông sử dụng có hiệu quả bộ cân xách tay để tiến hành kiểm soát tải trọng trên các tuyến đường trọng điểm phát sinh nguồn gốc đất vận chuyển được khai thác từ san, hạ mặt bằng; các mỏ vật liệu xây dựng thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

Tăng cường phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm lòng đường, hè phố để họp chợ, kiên quyết không để phát sinh thêm điểm đấu nối trái phép vào đường bộ. Tổ chức xử lý, cưỡng chế các trường hợp vi phạm quy định về hành lang an toàn đường bộ do các lực lượng chức năng bàn giao theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để phương tiện chở quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn mà không kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý theo quy định, làm phá hoại kết cấu hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây bức xúc cho người dân, đặc biệt là để xẩy ra tình trạng lợi dụng việc san lấp mặt bằng vận chuyển đất, khoáng sản vượt quá tải trọng cho phép của phương tiện; để xẩy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ mà không có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật....

Bảo An


in Quay trở lại