Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII họp triển khai nhiệm vụ
Ngày 8/10/2019, Tiểu Ban kinh tế - xã hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban KT-XH phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban KT-XH phát biểu kết luận cuộc họp

Hội nghị đã thông báo Quy định về nguyên tắc, chế độ làm việc và trách nhiệm của các thành viên Tiểu ban KT-XH Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2021 – 2025.

Dự thảo Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2021 – 2025 gồm 2 phần: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2021 – 2025. Trong đó, đánh giá khái quát: Trong 5 năm 2016 – 2020, kinh tế của tỉnh Hoà Bình có tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh, GRDP bình quân đầu người của tỉnh cao hơn bình quân chung của khu vực miền núi phía bắc và bằng 85% GDP bình quân đầu người cả nước. Cơ cấu tổng sản phẩm chuyển dịch tích cực; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng khá; thu NSNN đạt cao; nông nghiệp phát triển nhanh và có giá trị cao; hầu hết các lĩnh vực văn hoá, xã hội cơ bản hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Có 15/18 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 đạt và vượt mục tiêu đề ra, còn 02 chỉ tiêu không đạt là cơ cấu kinh tế và số doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Trong đó chỉ tiêu trên 3 lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường đạt như sau: Về chỉ tiêu kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân hàng năm đạt 8,6%, đạt kế hoạch đề ra. Đến hết năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,7%, CN-XD chiếm 51,2%, dịch vụ chiếm 29,1%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 60 triệu đồng, đạt kế hoạch đề ra, gấp 1,79 lần so với năm 2015. Thu NSNN ước đạt 5.000 tỷ đồng, gấp 1,97 lần so với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.907 triệu USD, gấp 3,5 lần so với năm 2015, đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%, đạt kế hoạch đề ra.  Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt 45%, vượt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu xã hội: Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn khoảng 60% tổng lao động xã hội; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; về y tế đạt 8,8 bác sĩ và 26 giường bệnh/ 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%, vượt kế hoạch đề ra...Về chỉ tiêu môi trường, số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 95%%; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 95%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 98%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,5%...

Căn cứ vào dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế, những thách thức đặt ra, dự trên kết quả 5 năm 2016 – 2020, tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021- 2025 . Trong đó đặt ra một số chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm tăng từ 8,5 - 9%; GRDP bình quân đầu người đạt 90- 95 triệu đồng; đến cuối năm 2025 thu NSNN đạt khoảng 7.500 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5- 3%/năm….

Tại cuộc họp các đồng chí thành viên Tiểu ban KT-XH đã cho ý kiến, đóng góp vào dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021- 2025, đề nghị phối hợp đánh giá lại một số chỉ tiêu ngành…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban KT-XH yêu cầu Sở KH&ĐT tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH, đây là cơ sở, căn cứ để đánh giá và đưa ra chỉ tiêu trong Nghị quyết ĐH Đảng bộ khóa XVII. Trong đó cần dựa vào dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế, tình hình thực tế tại địa phương, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2016 – 2020 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch giai đoạn tới. Cần đánh giá các nguồn lực lớn trong phát triển, xác định sự phát triển của vùng kinh tế động lực để đưa ra dự báo chính xác nhất, từ đó xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, sát thực. Đồng chí Trưởng Tiểu ban cũng yêu cầu cần xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tiểu ban, từ đó yêu cầu các ngành thành viên, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ trong việc đánh giá lại chỉ tiêu thực hiện của ngành mình. Trên cơ sở đó, ngành KHĐT căn cứ để tổng hợp, đánh giá, khớp nối và thống nhất số liệu.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:30:00
ngày 2020-02-28