Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tọa đàm khảo sát thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh
Sáng 4/10/2019, Thanh tra Chính phủ phối hợp UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm khảo sát đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Chủ trì buổi tọa đàm có các đồng chí: TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, các DNNN trên địa bàn tỉnh.
TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi tọa đàm

TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi tọa đàm

Thực hiện kế hoạch xây dựng Đề án của Chính phủ về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh kiểm tra, kiểm soát, giám sát của cơ quan nhà nước đối với DNNN nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN, Thanh tra Chính phủ đã chọn 6 tỉnh, trong đó có Hòa Bình để tổ chức tọa đàm lấy ý kiến đóng góp bổ sung hoàn thiện đề án.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung vào 5 nhóm vấn đề thanh kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với DNNN gồm: Nguy cơ, thực trạng vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong DNNN tại địa phương; thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát DNNN tại địa phương; thực trạng phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực đối với DNNN tại địa phương; đề xuất các giải pháp, kiến nghị cần có để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát DNNN; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong DNNN. Trong 5 nhóm, có nhóm phòng ngừa và phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực được xem là quan trọng, các đại biểu làm rõ vai trò của công tác thanh kiểm tra, kiểm toán, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm. Chỉ ra được ưu khuyết điểm, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập trong hoạt động.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị các cơ quan quản lý cần tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định; thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra lại khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Tổ chức bộ máy giám sát cần đảm bảo bảo chặt chẽ, các bộ, ngành và địa phương phải có đầu mối thống nhất, không chồng chéo trong xây dựng kế hoạch thanh tra. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhà nước cần thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của ban kiểm soát và tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá đúng, chính xác, khách quan hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh khẳng định: Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phát triển và đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát nói chung, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát DNNN trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đồng thời đổi mới cơ chế quản lý DNNN phù hợp với cơ chế thị trường; khuyến khích DNNN đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tự chủ kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch.

Đánh giá cao công tác phối hợp của tỉnh Hòa Bình trong tổ chức buổi tọa đàm, TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, những ý kiến tại buổi tọa đàm của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và DNNN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thể hiện trách nhiệm của địa phương đối với việc xây dựng Đề án của Chính phủ. Đồng thời cho biết, cùng với Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ phối hợp với các tỉnh: Bình Thuận, Phú Yên, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, An Giang và 10 tập đoàn, tổng công ty lớn của cả nước tổ chức các buổi tọa đàm, khảo sát, lấy ý kiến đóng góp. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để ban soạn thảo, tổ biên tập nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án của Chính phủ về nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp Nhà nước.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại