Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hòa Bình: Triển khai kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019
Nhằm xem xét, đánh giá tình hình, kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng theo quy định của pháp luật qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý những vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng qua hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội, kiểm tra chuyên ngành và kiểm toán. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã triển khai Kế hoạch số 241-KH/TU, ngày 26/9/2019 về rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019.
Nội dung tập trung rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh, tập trung vào: Báo cáo kết quả của Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; Kết luận thanh tra, kiểm tra, ý kiến chỉ đạo, xử lý của người có thẩm quyền đối với kết luận thanh tra và Báo cáo kết quả các cuộc kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước thực hiện; Kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh đối với các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội của Thanh tra tỉnh xin ý kiến Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; Kết luận, kiến nghị của thanh tra các huyện, thành phố, thanh tra các ban, sở, ngành đối với các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc các ban, sở, ngành chỉ đạo và đối với các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội của thanh tra các huyện, thành phố, các ban, sở, ngành xin ý kiến Thanh tra tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. Rà soát, kiểm tra lại các nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, và thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước mà trong quá trình rà soát Đoàn rà soát thấy nghi vấn sẽ đề nghị tiến hành phúc tra lại để từ đó xác định: Những sai phạm cụ thể về kinh tế của tập thể, cá nhân có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có sai phạm và liên quan. Kiến nghị xử lý của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán Nhà nước, kiến nghị xử lý của các Đoàn thanh tra và Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thành phố, các ban, sở, ngành. Kết luận của người ra quyết định thanh tra, kiểm tra đối với sai phạm trên, trong đó kiến nghị xử lý sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị của kiểm toán. Trong đó xử lý đối với sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế và các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn thanh tra, kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị của kiểm toán, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; việc phân công theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận và quyết định xử lý đối với kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của kiểm toán. Kết quả khắc phục sai phạm kinh tế,  xử lý cán bộ…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn rà soát; tổ chức thực hiện rà soát; hướng dẫn đơn vị được rà soát chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu có liên quan đến nội dung rà soát; thành lập Tổ giúp việc Đoàn rà soát.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra thực hiện kiến nghị của kiểm toán cần được tiến hành tổng thể, khách quan, nghiêm túc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác rà soát thanh tra kinh tế - xã hội phải hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thái Sơn (BTGTU)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 78%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2020-02-28