Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 01/10/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
 
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Nghe và cho ý kiến vào Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, hội nghị thống nhất đánh giá: 9 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung lãnh đạo các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn địa phương, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và phát triển. Tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 8,12%; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 6.654 tỷ đồng, tăng 5,02% so với cùng kỳ; đến nay đã có 71 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 23.734 tỷ đồng, tăng 19,24% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.650 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.476,8 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được mở rộng và tăng cường. Hội nghị thống nhất cao với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2019.

Cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo Chỉ thị. Theo đó, dự thảo Chỉ thị đã đánh giá khái quát tình hình quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thời gian tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc phê duyệt mẫu Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh; Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 08 ngày 15/5/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh; Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận của BTV Tỉnh ủy tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 104, ngày 11/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Tờ trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo và Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 27, ngày 3/10/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33, ngày 9/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tờ trình của Ban Dân vận Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo và Kết luận của BTV Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218, ngày 12/12/2014 của Bộ Chính trị; Tờ trình, báo cáo của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1134, ngày 25/4/2014 của BTV Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, gắn với việc triển khai thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư, Quy định số 55 của Bộ Chính trị, Quy định số 101 của Bộ Chính trị, Quy định số 08 của BCH T.Ư đối với BTV Huyện ủy Lương Sơn và BTV Huyện ủy Cao Phong; Tờ trình dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 45, ngày 12/5/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công đối với Ban Quản lý, đồng chí Giám đốc, các đồng chí Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của TT Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp BTV Tỉnh ủy; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của TT Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp BCH Đảng bộ tỉnh; Báo cáo kết quả công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh; Đảng đoàn HĐND tỉnh xin chủ trương về dự kiến nội dung Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh trong tháng 10/2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp khóa tới; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2020-2025); đối với sắp xếp đơn vị hành chính cần có hướng dẫn, giao các huyện có phương án; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; làm tốt công tác dân vận, nhất là nắm tình hình trong các khu dân cư, học sinh, sinh viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 05 chỉ tiêu dự báo khó đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong phân công nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; rà soát lại giải ngân, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; khai thác nguồn thu từ đất; đẩy mạnh phát triển du lịch xứng với tiềm năng của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh, làm tốt công tác GPMB; xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai; duy trì chất lượng xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn kiểu mẫu; quan tâm phát triển giáo dục, y tế; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ghi nhận và đồng tình với ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan soạn thảo tiếp thu, tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, chỉ thị, quyết định.

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:30:00
ngày 2020-02-28