Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019
Ngày 24/9/2019, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự, có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị

10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành phố ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và xây dựng địa bàn an toàn; quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn liền với củng cố quốc phòng – an ninh và thực hiện an sinh xã hội; tập trung đầu tư ngân sách cho công tác quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân đến toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó nòng cốt là cơ quan quân sự các cấp, xây dựng củng cố quốc phòng – an ninh vững chắc gắn với phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc


Trong thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội, UBND tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác vận động nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện chi trả trợ cấp cho trên 41 nghìn đối tượng, với số tiền trên 154 tỷ đồng; để nghị giám định thương tật, suy tôn liệt sỹ cho các đối tượng đúng quy định; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, thương binh, con thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết. Bên cạnh đó, hoạt động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hoạt động giaoo lưu, kết nghĩa, giúp đỡ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn được thực hiện tốt; hoạt động ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch được tăng cường thực hiện; đồng thời, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của tỉnh trong 10 năm qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng – an ninh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố ngày càng vững chắc, trọng tâm là xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, văn hóa, xã hội, tiềm lực kinh tế, khoa học, công nghệ, tiềm lực quân sự, an ninh và đối ngoại; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Hội đồng giao dục quốc phòng – an ninh tỉnh tốt chức tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân trong thực hiện công tác hậu phương quân đội và chính sách xã hội.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Nguyễn Hải

in Quay trở lại