Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Triển khai thực hiện Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 06/8/2019 của Văn phòng Chính phủ
Ngày 4/9/2019, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh đã ban hành văn bản số 144/CV-BCĐ về thực hiện Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 06/8/2019 của Văn phòng Chính phủ.
Theo đó, thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 06/8/2019 của Văn phòng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 09 tỉnh Hòa Bình yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 09 tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 09 các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác sau:

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 09 tỉnh Hòa Bình về công tác phòng, chống tội phạm. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và địa phương. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để tội phạm xảy ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêụ cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, báo cáo kết quả lên Trưởng Ban Chỉ đạo 09 tỉnh.

Các ngành, đoàn thể thuộc thành viên Ban Chỉ đạo 09 các cấp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 09 triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; các kế hoạch chuyên đề về công tác phòng, chống tội phạm. Làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến làm việc, đi qua địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, yếu kém để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm ngay trong chính lực lượng chức năng; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, nâng cao chất lượng điều tra khám phá các vụ án. Đối với các loại tội phạm có tổ chức, mua bán người, ma túy, “tín dụng đen”, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, than, cát sỏi, buôn lậu, nhất là buôn lậu các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, đường cát, phân bón, rác thải độc hại, sản xuất, kinh doanh hàng giả... cần tổ chức điều tra triệt phá tận gốc, xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; kịp thời truy tố, xét xử những vụ án lớn, được dư luận xã hội quan tâm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục rà roát, kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ; kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả công tác. Mở rộng hợp tác quốc tế trong tham gia thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống tội phạm.

Tham mưu chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và tổng kết Chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 khi có chỉ đạo của Trung ương; thành lập các Đoàn liên ngành kiểm tra, khảo sát tại một số địa phương trọng điểm để nắm tình hình phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo về phòng, chống tội phạm.

Các ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình an ninh trật tự, các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trên địa bàn. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh tội phạm và các điểm nóng về an ninh trật tự.

Bảo An


in Quay trở lại
Các tin khác:
Thành phố Hòa Bình: Quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Sở Khoa học và Công nghệ: Kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019
Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lí, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên tỉnh Hòa Bình trên môi trường mạng” giai đoạn 2019 – 2025
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Huyện Mai Châu: Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển sản xuất một số sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-02-23