Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thành phố Hòa Bình: Quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 10/9/2019, Thành ủy Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 197-KH/TH.U ngày 6/9/2019 của Thành ủy Hòa Bình quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã quán triệt nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời quán triệt các nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp đó đồng chí Phạm Xuân Kiều, Phó Bí thư TT Thành ủy đã quán triệt Kế hoạch số 197-KH/TH.U ngày 6/9/2019 của Thành ủy Hòa Bình về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó khẳng định, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. Thông qua Đại hội Đảng các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Kế hoạch số 197-KH/TH.U ngày 6/9/2019 của Thành ủy Hòa Bình đã nêu rõ các nội dung, thời gian tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp: Đại hội Đảng viên chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở không quá 1,5 ngày, từ tháng 01/2020 và hoàn thành trước ngày 31/3/2020; Đại hội Đảng viên hoặc Đại hội Đại biểu chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy không quá 02 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020; Đại hội Đại biểu Đảng bộ  thành phố không quá 03 ngày, thời gian từ tháng 7/2020 và hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Thời gian họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố không qua 1/2 ngày. Thời gian tổ chức Đại hội điểm đối với Đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15/3/2020.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính đặc biệt đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, qua đó để đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Do đó, đồng chí đã đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng ngay sau hội nghị này cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính, Kế hoạch số 197-KH/TH.U ngày 6/9/2019 của Thành ủy Hòa Bình và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Việc quán triệt phải đáp ứng được yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững để thực hiện, tạo sự thống nhất từ thành phố đến cơ sở và hoàn thành công tác quán triệt trước 30/9/2019. Các chi Đảng bộ trực thuộc và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở cần căn cứ vào đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu mà chỉ thị và Kế hoạch đã đề ra. Tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo công tác nhân sự cấp ủy chặt chẽ, đúng quy trình, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy nhằm xây dựng ban chấp hành đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Lưu Sao (VP UBND TP)
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2020-02-23