Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Sở Khoa học và Công nghệ: Kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019
Trong 9 tháng đầu năm 2019, tập thể lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả. Công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh được tăng cường và hiệu quả hơn; việc thực hiện các đề tài, dự án KH&CN tiếp tục đổi mới và chú trọng tới hiệu quả; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các đề tài, dự án, nhằm tăng cường ngân sách ngoài nhà nước; lĩnh vực sở hữu trí tuệ được quan tâm, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm là thế mạnh của địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động cải cách hành chính được đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng triệt để chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản.
Việc tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài có nhiều đổi mới về cách thức, phương pháp, đã giảm số lượng để đi sâu vào chất lượng, nội dung; hoạt động Hội đồng khoa học và công nghệ được thực hiện nghiêm túc, khách quan, các ý kiến phản biện, nhận xét tập trung vào mục tiêu và dự kiến kết quả đạt được theo đặt hàng của tỉnh. Hội đồng đã tuyển chọn được các đơn vị thực hiện có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện đề tài. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm hơn, tập trung vào các đề tài có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với điều kiện của tỉnh; góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề ra chủ trương, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội. Khoa học và công nghệ đã góp phần đắc lực trong việc xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nhiều sản phẩm nông sản, đặc sản của tỉnh đã nâng cao giá trị sau khi được hỗ trợ từ các chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Các đề tài, dự án sau khi nghiệm thu đều được bàn giao cho các sở, bàn, ngành, địa phương có liên quan để ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Công tác hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, địa phương đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phương. Tư vấn, hướng dẫn cho 10 chủ thể về quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ đối với Nhãn hiệu. Đã hỗ trợ các chủ thể tra cứu khả năng bảo hộ của Nhãn hiệu, hướng dẫn làm tờ khai đăng ký, phân loại sản phẩm/dịch vụ cho Nhãn hiệu đăng ký, hoàn thiện hồ sơ đăng ký. Hỗ trợ các các huyện: Yên Thủy, Đà Bắc và huyện Kim Bôi xin phép UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh và phê duyệt bản đồ khoanh vùng sản phẩm để đăng ký nhãn tập thể cho các sản phẩm Gạo J02 Đà Bắc, Cam Mường Động, Bưởi Mường Động; Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Bưởi Yên Thủy. Hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến; Hỗ trợ phát triển các loại hình phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ theo quy định tại Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND, ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới công nghệ và thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hướng dẫn doanh nghiệp nhận chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ nguồn ngân sách nhà nước: Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn giao quyền sở hữu, quyền sủ dụng kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Công ty Cổ phần nghiên cứu phát triển dược liệu Hòa Bình. Tổ chức họp hội đồng tư vấn giao quyền. trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Công tác xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 -2020 được đẩy mạnh. Triển khai chính sách hỗ trợ đối với 20 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2019 bằng hình thức hỗ trợ kinh phí trực tiếp. Các chủ thể có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt được Sở KH&CN hỗ trợ kinh phí để thực hiện 03 nội dung gồm: Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm; Xây dựng và đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu của sản phẩm; Xây dựng, thiết kế, in ấn bao bì đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với sản phẩm được cung cấp ra thị trường.

Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Ngay đầu năm 2019 đã sớm ban hành kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định về công bố mới thủ tục hành chính và quy trình giải quyết nội bộ các thủ tục hành chính. Qua đó làm căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt đối với công tác thanh tra, kiểm tra đối với các sản phẩm hàng hóa, nhãn hiệu, mã vạch, cột đo nhiên liệu… Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về lĩnh vực đo lường, chất lượng với tổng số tiền là 118.034.600 đồng nộp ngân sách nhà nước (xử phạt 01 cơ sở vi phạm về đo lường trong việc sử dụng cột đo xăng dầu hết hiệu lực kiểm định với số tiền 20.000.000 đồng; xử phạt 01 cơ sở vi phạm về chất lượng trong việc bán xăng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với số tiền là 98.034.600 đồng), kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; kiểm tra các phương tiện đo tốc độ và phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi của Phòng và đội công an giao thông trên địa bàn tỉnh. Kết quả Phòng cảnh sát giao thông và Đội cảnh sát giao thông đã chấp hành tốt các quy định trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo.

Bảo An


in Quay trở lại
Các tin khác:
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-02-23