Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày 6/9/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Trường - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chánh Thanh tra các sở, ngành; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố tại các điểm cầu.


Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Sau 10 năm thi hành Luật PCTN năm 2005, công tác PCTN đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giúp cải thiện môi trường kinh doanh và đạt được các mục tiêu phát triển KT-XH. Tuy nhiên tình trạng tham nhũng vẫn diến biến phức tạp, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu. Số vụ việc, án tham nhũng được phát hiện còn ít, một số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm, thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm PCTN của Đảng và Nhà nước ta. Những bất cập trong triển khai thi hành Luật PCTN năm 2005 đòi hỏi cần thiết phải xây dựng Luật PCTN mới nhằm khắc phục tình trạng đó.

Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 04/12/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019. Luật PCTN gồm 10 chương 96 điều, được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Luật PCTN năm 2018 tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”; đồng thời tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Tiến sỹ Đinh Văn Minh, Thanh tra viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra Chính phủ thông tin, tuyên truyền, giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thông qua hội nghị lần này nhằm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018; bổ sung những kiến thức cơ bản để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, từ đó nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các cơ quan, cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng. Đây cũng là dịp để trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn giữa các cấp, các ngành, các địa phương và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị: Sau hội nghị, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập, các đại biểu dự chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị quản lý để thống nhất tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thùy An (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2020-02-28