Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội cho hội viên

Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình (CCB) là tổ chức chính trị xã hội, có hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Hội tập hợp các thế hệ CCB, Cựu quân nhân trong tỉnh, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chính quyền chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, chăm lo giúp nhau phát triển kinh tế thoát nghèo. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, Hội CCB tỉnh đã triển khai đến các cấp Hội trên địa bàn tỉnh.


Trong 5 năm thực hiện (2014-2019), Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) chỉ đạo cơ sở thường xường củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiêm và vay vốn theo địa bàn dân cư. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia tiền gửi tiết kiệm góp phần tăng thêm nguồn vay đến sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế địa phương.

Để nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác cho vay, Hội CCB các cấp đã tranh thụ sự lãnh đạo cấp ủy và phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương tổ chức họp bình xét công khai cho các hộ nghèo và các đối tượng được thụ hưởng tín dụng ưu đãi nguồn vốn của Nhà nước trên địa bàn thôn, xóm. Thường xuyên kiện toàn tổ TK&VV đồng thời đôn đốc các cấp hội kiểm tra 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân các hộ vay. Bên cạnh đó, Hội CCB còn làm tốt việc nêu gương về tổ chức Hội, hội viên trong thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước thông qua các phương tiện truyền thông. Hằng năm, Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay của tổ chức Hội và chương trình cho vay nhận ủy thác NHCSXH. Thông qua kiểm tra 11/11 huyện, thành phố đã kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, quản lý nguồn vốn, công tác thu lãi và thu tiền gửi tiết kiêm, từ đó tìm ra hướng giải quyết, tháo gỡ.

Kết quả cho thấy việc thực hiện tín dụng vay vốn ủy thác NHCSXH của Hội CCB tỉnh, 5 năm qua đã có sự chuyển biến tích cực về cả số lượng và chất lượng hoạt động. Cụ thể, năm 2014, tổng dư nợ Hội CCB tỉnh quản lý là 425 tỷ 165 triệu, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,28%. Tính đến tháng 7/2019, tổng dư nợ là 731 tỷ 319 triệu; tỷ lệ nợ quá hạn là 0,16%. Dư nợ tăng 306 tỷ 104 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,12%. Số hộ tham gia tiền gửi tiết kiệm 25.069 hộ, số dư tiền gửi tiết kiệm là 17.953 triệu đồng.

Hội CCB tỉnh đã phối hợp tổ chức 20 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt của 11 huyện, thành phố; 590 lượt cán bộ Hội cấp xã và 810 lượt tổ TK&VV về nghiệp vụ quản lý nguồn vốn NHCSXH và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý và phát huy tốt hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các tổ TK&VV và đối tượng vay vốn.

Nhờ vậy, công tác phối hợp giữa Hội CCB và NHCSXH trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư ngày càng hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Việc sử dụng vốn vay đối với hội viên CCB và nhân dân đạt hiệu quả thiết thực, giúp cho hội viên CCB nghèo, hộ cận nghèo có vốn sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân nói chung và hội viên CCB nói riêng; con, em học sinh, sinh viên trong tỉnh có điều kiện học hành tốt hơn. Nguồn vốn NHCSXH đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH khu vực nông thôn theo hướng CNH, HĐH, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tăng năng suất, sản lượng, hình thành các vùng dự án cây ăn quả, vùng cây nguyên liệu, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thông qua nguồn vốn ủy thác NHCSXH đã giúp cho hàng chục nghìn lao động ở vùng nông thôn có vốn để sản xuất kinh doanh, sửa chữa cải tạo nhà ở, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.

Thùy An (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-02-23