Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Lạc Sơn: Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. 


Lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009 - 2019)

Lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009 - 2019)

Trong 10 năm qua, sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn được triển khai tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, vững chắc. Nổi bật là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, đi vào chiều sâu. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng ngày càng vững mạnh, thật sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Lực lượng thường trực tiếp tục được kiện toàn, tổ chức biên chế cơ quan quân sự và Công an theo đúng quy định, phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ QPAN của địa phương; Hàng năm tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Lực lượng dự bị động viên được tổ chức biên chế 100% đầu mối các đơn vị DBĐV theo quy định, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng chính trị. Lực lượng DQTV luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chăm lo, củng cố xây dựng lực lượng. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đã tổ chức giao 2.225 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức các cuộc luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn”, đã tổ chức thành công 02 cuộc diễn tập KVPT huyện, 55 lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, đã có 70 đồng chí đối tượng 2, trên 18.450 lượt cán bộ đối tượng 3,4,5; 27 đối tượng chức việc, chức sắc tôn giáo, già làng trưởng bản người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Cũng trong 10 năm trở lại đây, huyện Lạc Sơn đã thường xuyên vận động cán bộ, chiến sỹ thực hiện có hiệu quả công tác hậu phương quân đội và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Chi trả trợ cấp cho trên 1.000 người có công; xem xét, đề nghị cấp trên 4.697 hồ sơ giải quyết chế độ đối với các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến; hỗ trợ xây mới 09 ngôi nhà, tu sửa 14 nhà ở người có công; tặng 765 xuất quà cho hộ gia đình chính sách…

Trong giai đoạn tiếp theo, huyện Lạc Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc; Giữ vững ổn định về chính trị, xã hội, xây dựng tiềm lực kinh tế - xã hội và chuẩn bị các mặt để động viên quốc phòng; Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, UBND huyện đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 14 tập thể, 20 cá nhân  xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009 – 2019).

Bùi Mai (Trang TTĐT huyện Lạc Sơn)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2020-02-23