Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Lương Sơn: Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Ngày 29/8, huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.


Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Trong 10 năm qua, huyện Lương Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng, củng cố tiềm lực chính trị, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng bảo đảm tính toàn diện, vững chắc trong khu vực phòng thủ huyện. Trong 10 năm, huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 44 lượt xã, thị trấn và tổ chức thành công 2 đợt diễn tập KVPT cấp huyện. Huyện đã đầu tư xây dựng  thao trường huấn luyện, diễn tập rộng 9,6 ha với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng. Thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh. Công tác tuyển quân luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Huyện cũng đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh; ngăn ngừa, đấu tranh, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Kết quả, đã giáo dục quốc phòng cho trên 27 nghìn học sinh, sinh viên và trên 8.300 đồng chí thuộc đối tượng 4. Các chính sách hậu phương quân đội luôn được quan tâm; thường xuyên huy động lực lượng phối hợp làm đường giao thông nông thôn; phòng chống thiên tai, lũ bão, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo ở địa phương...

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho giai đoạn tiếp theo. 

Nhân dịp này, UBND huyện Lương Sơn đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Thanh Hoàn

(Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-05-27