Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị BTV Tỉnh ủy tháng 8 năm 2019

Ngày 28/8/2019, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị BTV Tỉnh ủy nhằm thảo luận và quyết định một số Tờ trình, dự thảo báo cáo quan trọng của tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.


Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến đối với: Báo cáo tóm tắt của Văn phòng Tỉnh ủy về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh tại Quyết định số 933-QĐ/TU ngày 31/10/2018 của BTV Tỉnh ủy; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 29/8/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của Ban Nội chính Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo và Kết luận sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 02/7/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 06 dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư và 11 dự án đang trong quá trình nghiên cứu, khảo sát. Đánh giá chung, các dự án còn triển khai chậm, kéo dài do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Hội nghị thống nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác GPMB, đẩy nhanh thủ tục xây dựng, đất đai, đánh giá tác động môi trường để nhà đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực thực hiện dự án đúng tiến độ. Đối với 11 dự án đang trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, hiện còn nhiều khó khăn và vướng mắc nên chưa thể triển khai thực hiện. Một số đại biểu cho rằng, đối với các dự án quá chậm triển khai, nhà thầu không đủ năng lực thực hiện thì nên dừng hoạt động.

Đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, dự thảo đã tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai; công tác vận động, quản lý, sử dụng viện trợ; công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo và đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung giải pháp về giám sát và xử lý vi phạm theo quy định.

Đối với dự thảo Báo cáo và Kết luận sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các đại biểu cho rằng báo cáo đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 05 năm thực hiện. Sau khi Chỉ thị được ban hành, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp đã được giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phần lớn các vụ việc sau khi giải quyết được công dân đồng tình, ủng hộ. Dự thảo cũng đề ra 7 nhóm giải pháp, tuy nhiên đây là nhiệm vụ rất quan trọng nên cần bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chi tiết hơn để BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo, nhất là giải quyết triệt để các khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật chưa đảm bảo, thiếu kiên quyết, chậm về thời gian, tránh trường hợp khiếu nại tố cáo nhiều lần…Dự báo trong thời gian tới, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục diễn biến phức tạp vì vậy cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các ngành, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với CCHC, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh là do các loại thủ tục, quy hoạch chưa đồng bộ, chậm trong bồi thường GPMB. Vì vậy, thời gian tới cần phát huy tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, sâu sát hơn với các dự án để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, rà soát lại các dự án không đủ điều kiện để thu hồi, làm tốt công tác rà soát quy hoạch, nhất là các quy hoạch liên quan đến sản xuất vật liệu xây dựng; đề nghị UBND tỉnh thành lập tổ công tác để xem xét, giải quyết tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trọng điểm; phải có cách làm hết sức sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản chung; nghiên cứu, tổ chức các buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan.

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, tỉnh ta cần xây dựng chương trình, kế hoạch vận động nguồn vốn ODA trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có cơ chế, chính sách để làm tốt công tác quản lý, giám sát, kết nối với các tổ chức nhưng vẫn đảm bản an ninh và trật tự xã hội.

Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian tới phải đánh giá các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo kéo dài vượt cấp trên địa bàn toàn tỉnh để có phương án giải quyết triệt để. Đối với các vụ việc dân sự, hành chính sớm chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các vụ việc, đối thoại với người dân. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhất là ở cơ sở, thông qua những người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng bản, nêu cao vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Thùy An (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-02-23