Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hòa Bình: Phòng, chống tham nhũng trong công tác thanh tra, kiểm tra

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, xã hội, nhiều vụ án tham nhũng bị đưa ra xét xử, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân.


Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật ở một số nơi chưa tốt, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm. Một số bộ phận người dân, doanh nghiệp còn có tư tưởng chấp nhận, chịu đựng tham nhũng trong giải quyết công việc có liên quan đến chính quyền, nạn “tham nhũng vặt” vẫn còn nhức nhối. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra để phòng chống tham nhũng còn yếu nên hầu như rất ít phát hiện được tham nhũng. Việc xử lý tham nhũng trong nhiều trường hợp còn chưa nghiêm, chưa kịp thời, có trường hợp đã phát hiện được nhưng lại xử lý nhẹ hoặc xử lý nội bộ.

Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác phòng, chống tham nhũng được Thanh tra tỉnh nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo thực hiện. Các đoàn thanh tra đều được phân công giám sát nghiêm túc. Giai đoạn 2016-2018, Tranh tra tỉnh đã triển khai 57 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 57/57 kết luận thanh tra; phát hiện tổng sai phạm xử lý kinh tế số tiền 24.673,1 triệu đồng. Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố thực hiện 178 cuộc thanh tra hành chính; phát hiện và kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 4.528,59 triệu đồng. Trong năm 2018, Thanh tra tỉnh đã chủ trì xây dựng đề tài “Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Qua kết quả khảo sát, thành viên tham gia đề tài trực tiếp phỏng vấn hoặc gửi phiếu phỏng vấn các đối tượng khảo sát để thu thập thông tin: 500 phiếu. Trong đó lãnh đạo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tỉnh Hòa Bình là 100 phiếu.

Kết quả điều tra cho thấy đại đa số cho rằng không có các hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn số ít cho rằng trong hoạt động thanh tra vẫn còn có những biểu hiện của tham nhũng và được phản ánh ở hành vi nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thanh tra để giải quyết công việc của cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Ngày 04/01/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 10/TB-TTr về việc thiết lập đường dây nóng bao gồm: Số điện thoại và hộp thư điện tử đặt tại Thanh tra tỉnh để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố giác của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư; kiến nghị và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy lùi và ngăn chặn hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện các chỉ số thành phần, nhất là chỉ số không chính thức.

Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thời gian tới toàn ngành tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của các ngành, các cấp, chú trọng vào các lĩnh vực có nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, góp phần phát hiện, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng trên các lĩnh vực này. Công khai minh bạch các hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, xử lý triệt để các chồng chéo trong hoạt động thanh tra; đảm bảo kế hoạch thanh tra doanh nghiệp không qua 01 lần/năm. Thực hiện tốt thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thành tra các vụ việc do Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước giao, gắn hoạt động thanh tra với công tác phòng, chống tham nhũng. Không ngừng đổi mới hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu quả thanh tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng, đảm bảo nghiêm minh, chính xác, kịp thời; tăng cường hoạt động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong việc trao đổi, tiếp nhận thông tin phản ánh về các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức nói chung, công chức ngành thanh tra nói riêng trong việc giải quyết các công việc có liên quan đến doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Các tổ chức thanh tra không ngừng nêu cao tính kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, phong cách ứng xử trong thanh tra; xây dựng đội ngũ thanht ra trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh, có tinh thần đấu tranh, hy sinh vì lợi ích của Đảng, của Nhà nước, vì Nhân dân

Thùy An (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2020-05-27