Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Xác định việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các cơ quan bảo vệ pháp luật về nội dung của Đạo luật mới được thông qua. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị cấp ủy, chính quyền các cấp đã xây dựng phương án, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức, triển khai thi hành 07 Bộ luật, Luật trực tiếp liên quan đến lĩnh vực tư pháp đã được Quốc hội thông qua.


Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bàn hành các Kế hoạch và tổ chức nhiều hội nghị triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp. HĐND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành. Kết quả rà soát cho thấy, từ tháng 6/2016 đến nay, HĐND tỉnh khóa XVI đã ban hành 125 Nghị quyết. Trong đó, hầu hết các nghị quyết của HĐND tỉnh đều thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Thủ trưởng một số cơ quan Trung ương, không có nghị quyết nào liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thi hành các Đạo luật của Quốc hội. Trong công tác giám sát, Ban Văn hóa – xã hội (HĐND tỉnh) đã khảo sát việc thực hiện Luật thể dục, thể thao, Luật thanh niên trên địa bàn tỉnh; Ban Pháp chế giám sát việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; Luật Thanh tra. Qua giám sát, HĐND tỉnh kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và một số Bộ, Ngành Trung ương rà soát, sửa đổi bổ sung một số nội dung trong các Đạo luật để đảm bảo phù hợp điều kiện thực tiễn và quá trình triển khai thi hành pháp luật tại địa phương.

Trong 03 năm, Cổng TTĐT của tỉnh đã đăng tải trên 83 tin, bài và các văn bản chỉ đạo tập trung phổ biến các văn bản QPPL liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp và những vấn đề xã hội quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc truyền tải pháp luật đến người dân, mở rộng triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp, hộ tịch; đẩy mạng thi hành án dân sự…Trên cả hai kênh báo chí là Báo Hòa Bình và Báo Hòa Bình điện tử đã thực hiện trên 120 tin, bài, clip, phóng sự tuyên truyền; xây dựng chuyên mục giáo dục pháp luật, sự kiện tư vấn pháp luật cho người dân địa phương. Đài PT-TH tỉnh đăng tải trên 116 tin, bài, phóng sự, cuộc phỏng vấn, tọa đàm, đưa tin kịp thời về công tác triển khai hiệu quả việc thi hành pháp luật…Hệ thống Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn cũng thực hiện tuyên truyền, giúp người dân hiểu thêm về Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở; Hiến pháp năm 2013; Luật cư trú (sửa đổi bổ sung); Luật Đất đai 2013…

Các cơ quan tư pháp đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai thi hành các Đạo luật mới về tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như cập nhật các quy định mới của các Đạo luật cho đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan thực thi pháp luật.

Đến nay, việc áp dụng, thi hành các Đạo luật mới về tư pháp trong công tác điều tra truy tố, xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, góp phần tích cực cùng các cơ quan tư pháp làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo vệ truyền con người, quyền công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về việc triển khai thi hành các đạo luật có liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92-KH-TU ngày 05/5/2014 của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, tỉnh cần tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn quá trình thực hiện, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cải cách tư pháp. Ứng dụng công nghệ tin học trong các hoạt động tư pháp, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hành sự. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thùy An (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-05-27