Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Mai Châu: Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện
Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU, ngày 04/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên”. Từ ngày 05 - 09/8/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mai Châu phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã tiến hành mở lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên.
Chương trình bồi dưỡng gồm 5 lớp với tổng số 866 học viên tham gia, gồm đội ngũ cán bộ quản lý, chủ tịch công đoàn, bí thư và phó bí thư chi đoàn các trường mầm non; toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Trong chương trình bồi dưỡng, các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt các nội dung gồm: Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Thông tin tình hình quốc tế và trong nước, tỉnh và huyện nổi bật 6 tháng đầu năm 2018; Một số vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương; những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị (khóa XII).

Kết thúc mỗi lớp bồi dưỡng, các học viên đều nghiêm túc viết bài thu hoạch, kết quả chấm bài đều đạt yêu cầu. Trên cơ sở các nội dung đã được tiếp thu, mỗi học viên đều thể hiện sự liên hệ, vận dụng sáng tạo, phù hợp với công tác giảng dạy, quản lý của mình.

Hà Thị Mai

(BTG Mai Châu)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

14oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 21:30:00
ngày 2019-12-07