Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Liên minh Hợp tác xã tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Ngày 9/8/2019, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Liên minh HTX tỉnh trao giấy chứng nhận kết nạp 12 thành viên mới

Liên minh HTX tỉnh trao giấy chứng nhận kết nạp 12 thành viên mới

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, hiện toàn tỉnh có 222 tổ hợp tác và 324 HTX. Trong 6 tháng đầu năm có 21 HTX thành lập mới, 8 HTX giải thể, 7 HTX thông báo ngừng hoạt động. Các HTX đang hoạt động có khoảng 11.505 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20.129 lao động, thành viên HTX chủ yếu là hộ gia đình. Tổng vốn điều lệ của các HTX ước khoảng 642,4 tỷ đồng; vốn điều lệ bình quân 2,2 tỷ đồng/HTX. Vốn điều lệ chiếm khoảng 50% tổng nguồn vốn hoạt động của các HTX. Doanh thu  hàng hóa và cung cấp dịch vụ của HTX đạt bình quân 1.588 triệu đồng/HTX, trong đó doanh thu từ giao dịch với thành viên chiếm khoảng 65%. Lợi nhuận bình quân ước đạt 197 triệu đồng/HTX. Thu nhập bình quân người lao động trong HTX đạt 3,8 triệu đồng/tháng. Qua đánh giá có 169 HTX hoạt động hiệu quả chiếm 58,2%. HTX đang là mô hình kinh tế phù hợp và hiệu quả tại địa phương. Hiện toàn tỉnh có 65,4% số xã có HTX hoạt động với nhiều lĩnh vực kinh tế đa dạng. Năng lực về tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của các HTX tiếp tục được nâng lên, đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực được tăng cường. Các HTX tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm theo mô hình chuỗi giá trị, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những mặt làm được cũng như tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể như ngân sách dành cho thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn bất cập…

Hội nghị đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể; tham mưu UBND tỉnh cân đối kinh phí để hỗ trợ cho các HTX thành lập mới năm 2018, 2019; tiếp tục triển khai 6 đề án, kế hoạch trọng tâm của tỉnh về phát triển kinh tế hợp tác; xây dựng kế hoạch hỗ trợ HTX năm 2020; tăng cường sự phối hợp với các sở ngành trong quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác…Đồng thời đề nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí tăng nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM và các nguồn vốn ngân sách khác để thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển HTX…

Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh trao giấy chứng nhận kết nạp 12 thành viên mới.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

14oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 21:30:00
ngày 2019-12-07