Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

6 tháng đầu năm 2019: Có 21 hợp tác xã thành lập mới
Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, số lượng HTX, quy mô HTX, doanh thu và thu nhập đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Điều đó chứng tỏ vai trò của phát triển kinh tế tập thể ngày càng được khẳng định, là cơ sở và động lực để người nông dân yên tâm phát triển sản xuất, tiến tới sản xuất quy mô lớn.


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, tính đến hết ngày 14/6/2019 toàn tỉnh có 222 tổ hợp tác (THT) trong đó 164 THT có đăng ký với chính quyền cấp xã và 216 THT đang hoạt động. Đã giải thể 39 THT, có 04 THT chuyển thành lập HTX, còn 6 THT tạm ngừng hoạt động. Các THT chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý

 công trình thủy lợi nhỏ, một số ít hoạt động tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vệ sinh môi trường; Hoạt động của THT hướng vào mục đích giúp đỡ, tương trợ giữa tổ viên với nhau, giúp khắc phục yếu kém như thiếu vốn, thiếu công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. 6 tháng đầu năm 2019 tổng số thành viên trong các THT khoảng 7.437 người, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 1,25 triệu đồng/người/tháng, doanh thu bình quân 01 THT khoảng 287,3 triệu đồng.

Toàn tỉnh có 324 HTX, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: số HTX hoạt động là 290 HTX; ngừng hoạt động 34 HTX. 6 tháng đầu năm có 21 HTX thành lập mới, 08 HTX giải thể , 07 HTX mới thông báo tạm ngừng hoạt động. Các HTX đang hoạt động có khoảng 11.505 thành viên tham gia, tăng 2,47% so với cùng kỳ năm 2018 và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng  20.129  lao động, tăng 2.62 % so với cùng kỳ năm 2018; thành viên HTX chủ yếu là hộ gia đình chiếm 97,5 %. 

Quy mô HTX, doanh thu và thu nhập đều tăng so với cùng kỳ năm 2018, hỗ trợ hiệu quả phát triển kinh tế hộ thành viên. Tổng vốn điều lệ của các HTX ước khoảng 642,4 tỷ đồng, vốn điều lệ bình quân/1 HTX 2,2 tỷ đồng; vốn điều lệ chiếm khoảng 50% trong tổng nguồn vốn hoạt động của các HTX. Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của HTX đạt bình quân 1.588,2 triệu đồng/HTX, tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó doanh thu từ giao dịch với thành viên chiếm khoảng 65%; Lợi nhuận bình quân 1 HTX ước đạt 197 triệu đồng/HTX, tăng 9,87% so với cùng kỳ năm 2018; Thu nhập bình quân 1 lao động làm việc trong HTX khoảng 3,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,43% so với cùng kỳ năm 2018. Có 169 HTX hoạt động hiệu quả chiếm 58,2% tổng số HTX hoạt động (tăng 14% so với năm 2018).

HTX đang là mô hình kinh tế phù hợp và hiệu quả tại địa phương, hiện toàn tỉnh có 65,4% số xã đã có HTX hoạt động, với nhiều lĩnh vực kinh tế đa dạng. Năng lực về tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX tiếp tục được được nâng lên, đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực được tăng cường (số cán bộ quản lý HTX có trình độ cao đẳng, đại học tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2018), HTX tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm theo mô hình chuỗi giá trị, tạo ra được các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên nhìn chung quy mô vốn, năng lực sản xuất và quản trị của nhiều HTX còn hạn chế; chưa có nhiều HTX được vay vốn tín dụng, giao đất, cho thuê đất;  đa phần THT, HTX còn lúng túng trong tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm; phần đa HTX nông nghiệp chưa tiêu thụ được hết sản phẩm cho thành viên, chưa tổ chức được nhiều dịch vụ bảo quản, chế biến sản phẩm. Số mô hình HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn chưa nhiều; có nơi xảy ra tình trạng phá hợp đồng liên kết khi thị trường biến động. Nguồn vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tỉnh tới năm 2019 mới đạt 5 tỷ đồng chỉ bằng 25% số vốn điều lệ của Quỹ đã được phê duyệt. Kinh phí hỗ trợ thành lập mới HTX còn thiếu.

6 tháng cuối năm, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phát triển kinh tế hợp tác....gắn công tác tuyên truyền với chương trình xây dựng nông thôn mới.Vận động và hỗ trợ cho các sáng lập viên, các Tổ hợp tác, các trang trại hoạt động có hiệu quả thành lập HTX. Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động lâu năm; hỗ trợ những HTX yếu kém xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh, đặc biệt tiêu thụ sản phẩm của các HTX. Tăng cường hỗ trợ đưa hàng hóa của các HTX tham gia triển lãm, hỗi chợ trong và ngoài nước. Tăng cường giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả chỉ dẫn địa lý sản phẩm, các nhãn hiệu sản phẩm tập thể hiện có. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm mới, trong đó chú trọng hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm tập thể riêng cho các HTX…

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

14oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 21:30:00
ngày 2019-12-07