Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình
Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTr ngày 25/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Hoà Bình về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2016-2018. Từ ngày 28/02/2019 đến hết ngày 08/5/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Kết luận thanh tra số 78/KL-TTr, ngày 4/7/2019 nêu rõ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tổ chức, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; xây dựng, thực hiện chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng đúng chương trình đã được phê duyệt; tiến hành ký hợp đồng quảng cáo và thông báo trên sóng truyền hình, góp phần nâng cao hiệu quả về sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và thu được nguồn kinh phí để bổ sung cho hoạt động của Đài. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước, công tác đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối vói viên chức, công tác nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu cơ bản đúng quy định. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cơ bản phù hợp với hoạt động của đơn vị; công khai các quy chế tại hội nghị viên chức hằng năm; xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức để thực hiện; triển khai, thực hiện công tác minh bạch tải sản, thu nhập; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cơ bản đơn vị chấp hành đúng về lập dự toán, chấp hành dự toán, hạch toán kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đúng nội dung, mục đích; mở đầy đủ sổ sách kế toán; các khoản chi được cập nhật đầy đủ; chi trả chế độ, chính sách cho viên chức, nhân viên đảm bảo; sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc đúng chế độ. Các khoản chi nguồn thu, chi sự nghiệp có chứng từ, hóa đơn đầy đủ; thực hiện trích các khoản thuế phát sinh theo quy định. Thanh toán kịp thời chế độ lương và các khoản phụ cấp đối với người lao động; trích nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày12/3/2015 của Chính phủ.

Qua thanh tra cho thấy còn một số thiếu sót, tồn tại: Căn cứ pháp lý tại Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đơn vị vẫn áp dụng một số văn bản đã hết hiệu lực. Trong thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức hằng năm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức nhưng chưa chi tiết số viên chức định kỳ phải chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. Trong việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập, khi nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập việc kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai chưa chặt chẽ. Chưa mở sổ theo dõi giao, nhận Bản kê khai. Một số trường hợp người kê khai nghiên cứu không kỹ Hướng dẫn kê khai tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP nên khai chưa chính xác, thiếu thông tin; kê khai thông tin cả con là vị thành niên; không ghi hoặc ghi thiếu thông tin về nhà ở; đất đai, giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng đất, thông tin khác về tài sản; những danh mục tài sản người kê khai không có còn để trống; phần tổng thu nhập trong năm, chưa xác định rõ từng khoản thu nhập; tổng thu nhập trong năm không tăng so với kỳ kê khai trước, tuy nhiên vẫn thể hiện trong phần giải trình bằng chính số tiền của tổng thu nhập đó.

Chánh thanh tra tỉnh đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sửa chữa, khắc phục những thiếu sót hạn chế đã chỉ ra sau thanh tra.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-10-19