Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019
6 tháng đầu năm 2019, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chỉ thị của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND về công tác tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh đã đề ra, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo quy định của Ngành.
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong giải quyết án hình sự

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong giải quyết án hình sự

Tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Chỉ thị số 16/CT-TU ngày 15/5/2016 của Tỉnh ủy về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và Quy chế số 01 ngày 17/8/2018 của liên ngành cấp tỉnh về phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát chặt chẽ hoạt động thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra; tăng cường kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, xử lý nguồn tin tội phạm của Công an xã, phường, thị trấn; chú trọng đề ra yêu cầu xác minh, giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật để làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ đầu.

Viện Kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 707 tố giác, tin báo về tội phạm. Cơ quan điều tra đã giải quyết 539 tố giác, tin báo, trong đó khởi tố 312 tố giác, tin báo; không khởi tố 151 tố giác, tin báo; tạm đình chỉ 69 tố giác, tin báo; chuyển đi nơi khác 07 tin báo, tố giác; đang giải quyết 168 tố giác, tin báo. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 10 lượt tại Cơ quan điều tra và 11 lượt tại Công an xã (giảm 04 lượt so với cùng kỳ năm 2018, vượt 08 lượt so với chỉ tiêu của Ngành); ban hành 08 kiến nghị, 05 công văn yêu cầu khắc phục vi phạm, thiếu sót được cơ quan điều tra tiếp thu thực hiện, vượt 20% so với Nghị quyết 111 của Quốc hội (giảm 08 kiến nghị, 06 công văn yêu cầu so với cùng kỳ năm 2018). Qua đó, góp phần quan trọng bảo đảm việc chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Một số Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tốt giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố với Công an xã tạo điều kiện để thực hiện tốt các quy định mới về thực hành quyền công tố và kiểm sát tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự.

Quán triệt thực hiện các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, các Chỉ thị của Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 580 vụ/872 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 371 vụ/585 bị can, trong đó kết thúc điều tra đề nghị truy tố 255 vụ/473 bị can; đình chỉ điều tra 39 vụ/38 bị can; tạm đình chỉ 50 vụ/7 bị can; chuyển đi nơi khác 27 vụ/67 bị can, đang trong thời hạn điều tra 209 vụ/287 bị can. Kiểm sát 100% vụ án ngay từ khi khởi tố; chủ động đề ra yêu cầu điều tra bảo đảm sát với những vấn đề cần phải chứng minh của vụ án; kiên quyết thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; không để xảy ra trường hợp đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 16 vụ án trọng điểm và 03 vụ án theo thủ tục rút gọn để đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm đối với một số loại tội phạm có diễn biến phức tạp trên địa bàn. Trong kỳ, Viện Kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 02 vụ = 05 bị can.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-10-19