Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lương Sơn: Kết quả bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2019
Xác định được tầm quan trọng của công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho huyện nói riêng nên với chức năng, nhiệm vụ của mình Trung tâm BDCT huyện Lương Sơn đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tích cực, đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ hằng năm theo quy định.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, với vai trò nòng cốt, Trung tâm đã phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể của huyện và các xã tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng kế hoạch mở lớp sát với nhu cầu thực tế của mỗi địa phương theo từng tháng, quý. Trung tâm luôn quan tâm đến nội dung và phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Với đội ngũ giảng viên kiêm chức được đào tạo chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn đại học trở lên, đồng thời có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên đã giúp học viên tiếp thu bài tốt. Việc phân công bài giảng cho giảng viên được bố trí hợp lý, tùy theo nhiệm vụ chuyên môn của từng người nên chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Ngoài việc giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, Trung tâm còn đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về giáo dục chủ nghĩa yêu nước; Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và trên địa bàn; chú trọng lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những câu chuyện cụ thể, những lời dạy ý nghĩa của Người…

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy và học tập, phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lương Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện mở 16 lớp với số học viên là 1.352 lượt học viên. Duy trì lớp trung cấp lý luận chính trị khóa IV, xét 123 hồ sơ tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị..Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức các chuyến đi tham quan, nghiên cứu thực tế cho các đảng viên mới, cán bộ thôn,... Chính từ những chuyến đi ý nghĩa này đã giúp học viên nâng cao nhận thức, thấy được kết quả đổi mới của đất nước và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nguyễn Dung

(Huyện ủy Lương Sơn)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 65%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2019-10-19