Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị giao ban Báo chí quý II

Sáng ngày 11/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý II năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo sở, ngành trong khối tư tưởng - văn hóa. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý II năm 2019, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí - xuất bản trên địa bàn tỉnh được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đúng quy định; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cơ bản thực hiện quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Về thông tin, tuyên truyền trên báo chí: Các cơ quan báo chí của tỉnh đã thông tin, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh; có nhiều bài viết, các chuyên đề tiêu điểm, diễn đàn chuyên sâu xung quanh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chủ trương, chính sách lớn, phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hoạt động báo chí trong quý đã tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; cổ vũ phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh quê hương Hòa Bình đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế; phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội... góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Về thời sự, chính trị: Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền, phản ánh những vấn đề thời sự, các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, của địa phương như: Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ”; việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tuyên truyền việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019); việc sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương trong quý như: Tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Ngày quốc tế lao động (1/5); 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019); 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); ...

Về  lĩnh vực kinh tế - xã hội: Các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành và tổ chức thực hiện của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân; hoạt động của các cấp, ngành, địa phương chăm lo thực hiện các chế độ, chính sách cho nhân dân, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Thông tin tuyên truyền kết quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế; giáo dục ở vùng sâu vùng xa; công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; giữ gìn an ninh trật tự; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tuyên truyền đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông; công tác xoá đói, giảm nghèo, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, về đời sống, dân sinh, môi trường, quản lý, bảo vệ rừng,…

Nhìn chung trong quý, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng để triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, của tỉnh; nhất là công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; báo, đài tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đã giới thiệu biểu dương nhiều mô hình, gương điển hình trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế. Báo chí thông tin, phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả xử lý của tỉnh đối với những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, bất cập của địa phương, qua đó tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Hà Phương


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-10-19