Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hành động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KT-XH
Chiều 10/7/2019, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên bế mạc hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát các nội dung mà Hội nghị đã xem xét và thảo luận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho các nội dung đề ra tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, năng động, quyết liệt hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền với tinh thần “tâm huyết, năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, văn minh công sở”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kịp thời triển khai hoạt động các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị 28 ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Thực hiện các giải pháp đối với 5 chỉ tiêu khó đạt đã chỉ ra sau kiểm điểm giữa nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, củng cố QPAN, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ    
                                                                       

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI và Chương trình hành động số 26-CTr/TU. Từ đó vận dụng sáng tạo linh hoạt, sát hợp với thực tiễn để đề ra các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, làm nền tảng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đối với báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của BCH  Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển các KCN, CCN trên địa bàn giai đoạn 2014-2020, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục giữ quan điểm xuyên suốt là phát triển các KCN, CCN phải đặt trong tổng thể mục tiêu, định hướng phát triển KT-XH của tỉnh có tầm nhìn dài hạn, lấy hiệu quả KT-XH, môi trường trường là mục tiêu cao nhất, khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp theo quy hoạch, phấn đấu sớm đưa kinh tế của tỉnh phát triển đạt mức trung bình của cả nước. Đối với đề xuất, kiến nghị tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo và kết luận trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch BCH, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 3)


* Trước đó, Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ, tiến hành thảo luận tại hội trường. Các ý kiến cơ bản đồng tỉnh với dự thảo các báo cáo, tờ trình; tuy nhiên có ý kiến đề xuất cần bổ sung nội dung đánh giá chung về thiên tai, thời tiết, khí hậu; bổ sung nội dung đánh giá công tác quản lý quy hoạch đất đai; công tác phát triển đô thị; có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thu hút các nhà đầu tư...

Cũng tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh tiến hành giới thiệu bổ sung quy hoạch BCH, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 3).

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2020-07-07