Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tiếp tục làm tốt công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ
Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, HĐND, UBND tỉnh, nhận thức của hệ thống chính trị xã hội, gia đình và bản thân người dân nói chung, phụ nữ nói riêng được nâng lên. Nhiều chủ trương, chính sách của các cấp uỷ đảng, HĐND, UBND tỉnh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã cụ thể hoá nội dung bằng chương trình, hành động cụ thể được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy tiềm năng, năng lực và sức sáng tạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Các hoạt động bước đầu được lồng ghép vào chương trình công tác, vào quá trình xây dựng và hoạch định, thực thi chính sách của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực kinh tế lao động, việc làm… đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giới. Cấp uỷ chính quyền địa phương các cấp quan tâm tới hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ. Do vậy vị thế của phụ nữ đã được nâng lên, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, xã hội giữ vững an ninh, chính trị và trật tự xã hội tại địa phương. Việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo dự nguồn, đề bạt, bố trí sử dụng, bổ nhiệm cán bộ nữ tham gia vào các cấp uỷ đảng, đoàn thể và HĐND các cấp được thực hiện tốt, thể hiện tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ, HĐND, UBND các cấp từ tỉnh đến cơ sở liên tục tăng sau mỗi nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên nữ, hàng năm có giao chỉ tiêu cụ thể. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, giới thiệu và đề bạt đội ngũ cán bộ nữ có trình độ cao, có năng lực công tác vào các vị trí chủ chốt.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, huyện, thành phố đã kịp thời kiện toàn, củng cố bộ máy hoạt động của Ban. Bổ sung thêm cán bộ tham gia tổ chuyên viên giúp việc cho Ban VSTBPN tỉnh, huyện, thành phố. Hiện nay, cấp tỉnh có 19 thành viên; 03/11 huyện, thành phố Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện. Hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở nhiều ngành, nhiều cấp đã đi vào nề nếp; làm tốt công tác phối hợp nhằm triển khai, tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn, toạ đàm... nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống mua bán người để nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Trong 6 tháng đầu năm 2019, chưa phát hiện ra vụ việc nào liên quan đến mua bán người. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục và đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm gắn với xóa đói giảm nghèo, y tế, pháp luật cho phụ nữ và trẻ em gái. Thực hiện chính sách ưu tiên dạy nghề cho phụ nữ lao động thuộc đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. 6 tháng đầu năm tỷ lệ lao động được học nghề là nữ chiếm 48%, tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm là nữ chiếm 48%.

Tình trạng cán bộ, công chức, Đảng viên sinh con thứ 3 toàn tỉnh 10,01%; Tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ y tế 100%; tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh bé trai/bé gái là: 113,8 trai/100 gái. Huy động nam giới (Đối tượng gây bạo lực) tham gia các câu lạc bộ, các chương trình tuyên truyền về vấn đề bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình. Tỷ lệ học sinh nữ cấp tiểu học đến trường là 100%; tỷ lệ học sinh nữ cấp THCS đến trường là 99%; tỷ lệ học sinh nữ cấp PTTH đến trường là 90%. Trung tâm trợ giúp pháp lý thường xuyên tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, tư vấn pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp hợp pháp của công dân khi có yêu cầu, trong đó có tham gia trợ giúp pháp lý trong tố tụng có liên quan đến bình đẳng giới 185 vụ.

Theo báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh xảy ra 170 vụ bạo lực gia đình, trong đó: nạn nhân là phụ nữ bị bạo lực 81 vụ; nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi 01 vụ. Bạo lực đối với phụ nữ xảy ra ở tất cả các nhóm xã hội, từ nông thôn đến thành phố, cả trong hoàn cảnh giàu, nghèo gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Để phòng, chống bạo lực giới, bạo lực đối với phụ nữ. Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bộ giữa pháp luật về hình sự, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, các thủ đoạn, nguyên nhân, hậu quả về tình trạng bạo lực giới, bạo lực phụ nữ. Nâng cao trình độ văn hoá nói chung, trình độ hiểu biết pháp luật nói riêng, tuyên truyền tại các điểm nóng. Phòng chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới là một trong những biện pháp phòng ngừa tích cực, lồng ghép yếu tố giới trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội các cấp ngành, các cấp tại địa phương.

Thùy An (CTTĐ)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 65%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2019-10-19