Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

6 tháng đầu năm 2019 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 21.974 hồ sơ thủ tục hành chính
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/8/2017 với nhiều ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại đã góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi đến làm việc.
Trong 6 tháng đầu năm 2019 (số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/5/2019), Trung tâm đã tiếp nhận mới 21.974 hồ sơ TTHC; số hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 2.323 hồ sơ, đã xử lý và giải quyết xong đối với 21.706  hồ sơ (giải quyết sớm so với thời gian hẹn là 17.794 hồ sơ chiếm tỷ lệ 81,97%; hồ sơ giải quyết đúng hẹn là 3.856 hồ sơ chiếm tỷ lệ 17,76%; quá hạn 56 hồ sơ chiếm tỷ lệ 0,25%), tạm dừng 656 hồ sơ yêu cầu bổ sung thành phần, giải quyết nghĩa vụ thuế hoặc điều chỉnh, từ chối 02 hồ sơ thuộc Sở Thông tin và truyền thông vì quá thời gian giải quyết công dân không đến bổ sung hồ sơ, 2.591 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết;  1.829 hồ sơ TTHC được tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện, chiếm tỷ lệ 8,42% tổng số hồ sơ giải quyết trong kỳ. Các hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua Trung tâm đều được xử lý, thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hồ sơ thủ tục hành chính đều được kịp thời chuyển cho cơ quan chuyên môn xử lý, đảm bảo về tiến độ về giải quyết thủ tục hành chính chung của tỉnh; hồ sơ chưa đủ hoặc không đủ điều kiện, Trung tâm đều đôn đốc các cơ quan, đơn vị ban hành văn bản trả lời và kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân theo quy định; Trung tâm luôn sát sao trong việc đôn đốc, theo dõi và giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính; các Sở, ban, ngành đã tuân thủ thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của TW, của tỉnh, theo Quy định tại quy chế phối hợp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Thực hiện cơ chế giải quyết TTHC “một chặng” tại Trung tâm: Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/5/2019 đã tiếp nhận 671 hồ sơ thuộc lĩnh vực “đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp”, qua theo dõi thời gian giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử cho thấy thời gian giải quyết các TTHC nêu trên đã rút ngắn thời gian so với trước kia từ ½ đến 01 ngày làm việc; có 426 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực cung cấp điện năng phát sinh giao dịch tại Trung tâm, các hồ sơ đều được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình và thời gian theo quy định. Đối với thủ tục “Cấp/Cấp lại chứng minh thư nhân dân” của Công an tỉnh (tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/5/2019) đã có 2.358 hồ sơ phát sinh giao dịch tại Trung tâm, các hồ sơ đều được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm đều được bộ phận tư vấn hỗ trợ, giải đáp kịp thời những vướng mắc. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, qua đó đã phát hiện để loại bỏ, chỉnh sửa thủ tục hành chính không còn phù hợp, bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế, bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đã kịp thời nhận bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính để chờ trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định; đối với các trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính phải bổ sung thành phần hồ sơ, quá hạn hoặc không đủ điều kiện giải quyết. Bên cạnh đó, Trung tâm đã chủ động xác minh và phối hợp với các Sở, ban, ngành để làm rõ nguyên nhân, trường hợp giải quyết theo đúng quy định thì theo dõi và tổng hợp vào báo cáo định kỳ, nếu phát hiện quá trình giải quyết TTHC đó sai quy định thì kịp thời báo cáo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tổ chức phát phiếu xin ý kiến của 822 tổ chức, cá nhân đến giao dịch về TTHC. Nhìn chung, qua kết quả đánh giá 06 tháng cho thấy các tổ chức, cá nhân đánh giá rất cao về cơ sở vật chất và nhất là thái độ phục vụ của công chức, viên chức, nhân viên của Trung tâm đạt 812/822 phiếu đánh giá ở mức Rất lịch sự, thân thiện, dễ gần, nhất là tháng 5/2019 đạt 100%; kết quả đánh giá mức độ hài lòng chung trong 6 tháng về việc giải quyết TTHC tại Trung tâm có 763/822 phiếu đánh giá rất hài lòng, đạt tỷ lệ 92,82%. Qua kết quả đánh giá nêu trên, cho thấy để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phục vụ của Trung tâm trong thời gian tới, sẽ phải tiếp tục duy trì và phát huy các thế mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị và thái độ phục vụ của công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ, hướng tới mục tiêu cuối cùng của Trung tâm là nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của của tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Hoàng Trung

(BTGTU)


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2022-07-03