Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
Trong những năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong xây dựng nông thôn mới do ngành phụ trách, góp phần vào kết quả chung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hòa Bình.
 
Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được giao thực hiện 03 tiêu chí (thu nhập, hộ nghèo và lao động có việc làm thường xuyên). Thời gian qua, công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn đã đạt được nhiều kết quả tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội, cán bộ là trưởng thôn, bản, bí thư chi bộ; các BCĐ huyện, thành phố thường xuyên quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị tập huấn, hội nghị lồng ghép của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên để phổ biến đến các hội viên về các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đào tạo nghề trên địa bàn.

Trong 6 năm đầu (2010 - 2015) thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, SởLao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện lồng ghép với Đề án 1956, đưa ra nhiều mô hình đạo tạo nghề cho lao động nôn thôn có hiệu quả, kết quả đã đào tạo được 966 lớp theo các trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho trên 25.500 lao động, dạt 47,4% mục tiêu đề án đề ra; giai đoạn 2016 -2020, Sở LĐ-TB&XH quản lý trực tiếp các nhóm nghề phi nông nghiệp trên địa bàn, riêng đối với các lớp đào tạo nghề nông nghiệp, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo, qua đó đã trang bị cho nông dân những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách phòng trừ các loại dịch bệnh thường xảy ra đối với cây trồng, vật nuôi ở địa phương; trong 3 năm (2016 - 2018), toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo được 424 lớp dạy nghề theo các trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho trên 12.300 lao động, số lao động có việc làm sau đào tạo đạt 85%. Trong số trên 12.300 lao động, có trên 8.300 lao động nông thôn là nữ, chiếm 67,9% số người được hỗ trợ học nghề; trên 7.000 người được hỗ trợ học nghề nông nghiệp, chiếm 57,4%; 5.200 người được hỗ trợ học nghề phi nông nghiệp; 216 người được hỗ trợ học nghề là người khuyết tật; 263 người thuộc hộ nghèo, chiếm 2,13%; 98 người được hỗ trợ học nghề thuộc hộ cận nghèo và 109 người bị thu hồi đất được hỗ trợ học nghề; định kỳ hàng tháng, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm, qua đó đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho nhiều lao động có nhu cầu. Các lao động sau đào tạo có thể áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, từng bước cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đối với chương trình giảm nghèo, Sở LĐ, TB&XH đã lồng ghép với dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Sở đã hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng mô hình dự án với mục tiêu tạo việc làm thêm cho các hộ nghèo tham gia dự án, tăng thu nhập của hộ nghèo lên 20%/năm, nâng cao trình độ nhận thức cho người dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Năm 2019, tỉnh Hòa Bình phấn đấu có ít nhất 102/191 xã đạt tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người; phấn đấu có ít nhất 98/191 xã đạt tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo; tiếp tục duy trì 191/191 xã đạt tiêu chí về lao động có việc làm thường xuyên.

Nguyễn Hải


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2022-07-03