Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị thống nhất các nội dung tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày 4/6/2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất các nội dung tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự, có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.
Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị, tổ chức thành viên đã thống nhất nội dung phối hợp công tác tuyên truyền trên cơ sở mục đích, yêu cầu: Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận. Đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về đại hội Mặt trận các cấp được triển khai rộng rãi trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các khu dân cư gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; chú trọng kết hợp công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp với tuyên truyền đối ngoại về chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với kiều bào ta ở nước ngoài của Đảng, Nhà nước, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, góp phần tăng sự đồng thuận xã hội.

Các đơn vị, tổ chức thành viên phối hợp công tác tuyên truyền, trong đó: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập các tiểu ban chỉ đạo Đại hội các cấp trong tỉnh, tổ chức các cuộc họp hướng dẫn, phổ biến nội dung tuyên truyền công tác Đại hội MTTQ các cấp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thông qua đội ngũ báo cáo viên, Bản tin sinh hoạt nội bộ, Cổng thông tin điện tử, Đài phát thanh - truyền hình, Báo Hòa Bình; Ban Dân vận Tỉnh ủy đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII, tăng cường nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết những thắc mắc, ý kiến, kiến nghị của dân. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền triển khai in ấn, cắt dán và treo khẩu hiệu, băng zôn, pano, áp phích tại trung tâm các huyện, thành phố về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Sở Thông tin - Truyền thông dành thời lượng thích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp theo tiến độ. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,... gắn việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị bằng nhiều hình thức tại cơ quan, đơn vị, Các hội đoàn thể của tỉnh thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Giao lưu văn nghệ, tọa đàm, hội thi, hội diễn, biểu dương gương điển hình tiên tiến,...

Tính đến ngày 22/3/2019 trong toàn tỉnh có 210/210 xã, phường đã tổ chức xong Đại hội; Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đã hoàn thành trong tháng 5/2019. Dự kiến, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2019.

Nguyễn Hải


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-07-07